Prospectus

nl en

Journalistiek en nieuwe media

Schrijven, fotograferen, twitteren, interviewen, filmen, researchen, vloggen, factchecken – als moderne journalist moet je het allemaal kunnen. En in de minor Journalistiek en Nieuwe Media komt het allemaal aan bod.

Een groot deel van de minor is een kennismaking met de journalistieke praktijk. Je leert allerlei vaardigheden die nodig zijn om verhalen te maken en op een aantrekkelijke manier te vertellen. Met alle mogelijke middelen: van teksten tot video’s , van infographics tot podcasts. Altijd met de bedoeling om mensen van alle rangen en standen te informeren. Publieksgericht publiceren dus.

Daarnaast is er aandacht voor relevante theorieën, onderzoeken en debatten over de journalistiek. Welke taak hebben journalisten in de samenleving? Welke professionele standaarden en ethische richtlijnen spelen een rol in de journalistiek? Hoe zorgen journalisten voor betrouwbare berichtgeving?

Kers op de taart is de mogelijkheid om een stage te lopen op een echte redactie, zodat je je eerste werkervaring kan opdoen in de journalistieke praktijk.

Maximum aantal deelnemers: 120

Studiegidsnummer: 5000JNMEN

Studieactiviteitsnummer: 1031

Voertaal: Nederlands

Cursussen

Course EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Journalistieke en Redactionele Vaardigheden 5
Inleiding in de journalistiek 5
Methods and Theories of Journalism Studies 5

TWEEDE SEMESTER

Internetjournalistiek 5

Kies één van de volgende drie verdiepingsvakken:

Wetenschapsjournalistiek 10
Audiovisuele journalistiek 10
Stage JNM 10

Keuzeruimte 15 EC

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids. Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Studenten die de 15-EC variant kiezen volgen:

  • Inleiding in de Journalistiek

  • Journalistieke en redactionele vaardigheden

  • Methoden en theorieën van Journalism Studies

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Je kunt niet één of twee losse vakken bij de minor Journalistiek en Nieuwe Media volgen. Je mag je pas in uSis inschrijven voor de vakken als je toegelaten bent tot de minor.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

More info

Informatie

Aansluitende masteropleidingen

De Masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media is een waardevolle aanvulling op de minor, die meer het karakter heeft van een kennismaking met de praktijk.

De Masterspecialisatie biedt:

  • Nieuwe theorie en onderzoeksmethoden (wetenschappelijke verdieping m.b.t. retorica, factchecking en studie van nieuwe media en hun fucties in de maatschappij in vakken en masterscriptietutorial).

  • Professionele praktijk (4 x fulltime crossmediale onderzoeksweken, 2 maanden stage op niveau).

  • Nieuwe docenten (een breed aanbod aan tutors bij wie je een diepgravende masterthesis kunt schrijven).

  • Schrijven voor print en nieuwe media, fotograferen, podcast, filmen (nieuwsfilmpjes): geïntegreerde aanpak nieuwe media.

  • Uitstekende arbeidsmarktvoorbereiding: In de Crossmediale onderzoeksweken begin je en werk je aan een portfolio waarin je al je journalistieke producten publiceert en een goed beeld geeft van wat voor professional jij wilt worden. Professioneel netwerk via praktijkopdrachten, seminargastdocenten, droombaanborrels, eigen stage; werken aan 21st century skills.

Het succesvol afronden van de minor Journalistiek en Nieuwe Media geeft je een uitstekende kans om toegelaten te worden tot de Masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media. Een eventuele toelating hangt af van je motivatie en competenties.

Minorstudenten die in de master geïnteresseerd zijn moeten vóór 1 april een sollicitatiebrief + CV inleveren. Je wordt dan uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Onze minorstudenten hoeven geen portfolio in te dienen of toetsen te doen. Meer informatie over de toelatingsprocedure. Of bekijk de website van de master Journalistiek en nieuwe media.

Jaarlijks zijn er twee voorlichtingsbijeenkomsten voor de masterspecialisatie: november en maart

Toelatingsgesprekken vinden medio mei plaats. Het is daarom aan te raden tijdig een toelatingsverzoek te doen.

Voor andere vragen kun je contact opnemen met de studiecoördinator: Studiecoördinator Media Studies.