Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academic Skills (Middle Eastern Studies)
History of the Middle East 1 (600-1500) 5
Linguistic History of the Middle East 5

Turks

Beginner's Turkish 10
Introduction to the Study of Islam 5
Core curriculum: Area Studies 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academic Skills (Middle Eastern Studies)
History of the Middle East 2 (1500-present) 5
Seminar Middle East 1 5

Turks

Introduction to Turkish Literature 5
Pre-Intermediate Turkish 10
Turkish through Media 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Ottoman History and Culture 5
Urban youth cultures of the Middle East 5

Electives: kies één van de volgende hoorcolleges:

The History of Morocco 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
History of Contemporary Iran 5

Turks

Intermediate Turkish 10
Ottoman 1 5

Tweede semester

Buitenlandverblijf: Istanbul

Aan het Nederlands Instituut in Turkije - NIT - wordt een programma van 30 EC gevolgd.

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Ottoman Turkish 2 5
Seminar Middle Eastern Studies 2 5
Upper Intermediate Turkish 10

Keuzevakken: kies 2 colleges

Islam in the Modern World 5
Islamic Art and Material Culture 5
Rituals and Symbols of Islam 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Shi'ism 5
Understanding war through primary sources: the Arab-Israeli conflict 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Discretionary space 30

Eerste semester

Comparative Literatures of the Middle East 5
History and Culture of Modern Turkey 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

International Relations of the Middle East 5
The Living Quran 5

Tweede semester

BA Eindwerkstuk Midden-Oostenstudies en seminar 15

Facultatieve vakken

Studenten mogen zelf kiezen of ze deze extra vakken wel of niet volgen.

Middle Eastern Studies: Connecting to the Labour Market (CANCELLED) 5
Ottoman Turkish 2 5

Career Preparation

Informatie volgt.