Prospectus

nl en

Nederlandse taal en cultuur

Het pre-mastertraject (schakelprogramma) is bedoeld voor al diegenen die met een andere vooropleiding dan de bachelor Nederlandse taal en cultuur op termijn willen verder gaan met de master Neerlandistiek. Als deze ‘andere’ vooropleiding sterke overeenkomsten heeft met het BA-programma Nederlands, is een pre-master mogelijk.

Voor diegenen die een tweedegraads hbo-lerarenopleiding Nederlands hebben voltooid, is onderstaand adviestraject van toepassing. Voornaamste doel is om na het pre-mastertraject in te kunnen stromen in het masterprogramma Neerlandistiek, om vervolgens, wanneer dat is afgerond, de eerstegraads-lerarenopleiding bij het ICLON te kunnen volgen. Het programma biedt vooral een academische verdieping als vervolg op de hbo-bacheloropleiding en voorziet in opvulling van bestaande lacunes op vakinhoudelijk gebied. De toelatingscommissie laat in de regel alleen goed gemotiveerde studenten toe, waarbij als uitgangspunt een behaald cijfergemiddelde van 7,5 of hoger wordt gehanteerd.

Voor nauw verwante opleidingen wordt een pre-masterprogramma opgesteld in overleg tussen kandidaat en studiecoördinator en formeel ter goedkeuring vooraf aan de toelatingscommissie voorgelegd.
In de regel is een pre-masterprogramma toegespitst op de beoogde masterspecialisatie.

Studenten met een hbo-pabo hebben geen toegang tot deze pre-master.

Verdere informatie bij de studiecoördinator: mw. drs. A. Lianne Decoz-Heun, tel. 071-527 2109
of per email op het volgende adres: stuconederlands@hum.leidenuniv.nl

De pre-master heette voorheen schakelprogramma. Schakelprogramma’s van voorgaande jaren voor deze opleiding vind je in het Archief schakelprogramma’s.