Prospectus

nl en

Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief (interdisciplinaire minor)

Inschrijving

Let op: Voor de minor in zijn geheel en voor de afzonderlijke vakken moet je je apart inschrijven. Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6000MKNDMN vind je de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing. Per blok schrijf je je ook nog in voor de afzonderlijke vakken. Ook dat gaat via uSis, bij de Studieactiviteiten van het Instituut dat het vak aanbiedt. In het onderstaande overzicht vind je onder welk Instituut een vak valt.
Contactpersoon (alleen voor dringende vragen) dr. Doreen Arnoldus

Inschrijven voor vakken en tentamens

Voor de vakken die je volgt èn voor de tentamens waaraan je deel wilt nemen moet je je afzonderlijk en tijdig inschrijven via uSis. Houd de deadlines die van kracht zijn goed in de gaten!

Keuzepakket versus hele minor

Alle vakken behalve de stage staan ook open als keuzevak. Schrijf je alleen in voor de minor als je alle vakken wilt doen.

Aanmelding en toelating

Het maximum aantal minorstudenten is 100.

Omschrijving

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 119.000 kinderen mishandeld en/of verwaarloosd, dat is 34 op elke 1.000 kinderen. Mishandeling heeft vele gevolgen: mishandelde kinderen kunnen concentratieproblemen krijgen en een leerachterstand oplopen, en daarnaast ernstige emotionele en sociale problemen ontwikkelen. Op langere termijn hebben slachtoffers een grotere kans om bijvoorbeeld een depressie of angststoornis te ontwikkelen, of zelfs om later hun eigen kinderen te gaan mishandelen (intergenerationele overdracht).
Het complexe probleem van kindermishandeling vraagt om een multi- en interdisciplinair perspectief. In deze minor kijk je over de grenzen van je hoofdstudie en bestudeer je zeer uiteenlopende vragen vanuit pedagogisch, psychologisch, medisch, juridisch en bestuurlijk perspectief.
Wat zijn de risicofactoren van mishandeling? Hoe kunnen instanties die met kinderen te maken hebben mishandeling en verwaarlozing herkennen (denk aan: artsen, scholen, gemeenten)? Hoe kunnen gezinnen waarin mishandeling speelt worden ondersteund? Hoe kun je de sociale, cognitieve, emotionele en neurobiologische gevolgen van kindermishandeling onderzoeken en behandelen bij kinderen en volwassenen? Wat is het juridisch en bestuurlijk kader van jeugdzorg en jeugdbescherming? Kan gericht beleid van de rijksoverheid en de gemeenten een rol spelen in het signaleren en voorkómen van mishandeling?

Programma

De minor bestaat uit zes cursussen van 5 ects (zie de vakbeschrijvingen). De minor begint met een introducerende, multidisciplinaire cursus, gevolgd door vier verdiepende cursussen en een korte praktijkstage als afsluiting. De minor is Nederlandstalig met uitzondering van vak 3 dat Engelstalig is.

Rooster

Het rooster van de volledige minor 2017-2018 vind je hier

  1. Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een introductie. (Studieactiviteiten Pedagogische Wetenschappen) (BLOK 1)
  2. Juridische aspecten van kindermishandeling. (Studieactiviteiten Rechten) (BLOK 1)
  3. Psychological and neurobiological consequences of childhood abuse (Engelstalig). (Studieactiviteiten Psychologie) (BLOK 2)
  4. Forensische aspecten van kindermishandeling. (Studieactiviteiten Pedagogische Wetenschappen) (BLOK 2)
  5. Kindermishandeling en jeugdbeleid: besluiten in uitvoering . (Studieactiviteiten Bestuurskunde) (BLOK 3)
  6. Stage minor kindermishandeling en verwaarlozing: een levensloopperspectief. (Geen aanmelding via uSis) (BLOK 4)