Prospectus

nl en

Chinese Economy and Society

De stormachtige ontwikkelingen in China van de laatste jaren hebben geleid tot een grote belangstelling voor China. Er is vrijwel geen land, regio, sector of specialisatie waar China niet een rol in speelt. Het BA programma Chinastudies van de faculteit Geesteswetenschappen is gebaseerd op kennis van de Chinese talen en culturen, waarin de “talige component” een grote rol speelt. De minor Chinese Economy and Society is opgezet om tegemoet te komen aan de student die algemeen geïnteresseerd is in China en die wil weten wat de Chinese ontwikkeling betekent voor zijn/haar vakgebied en loopbaan. Als keuzemogelijkheid kan men daarnaast een basiscursus Chinees volgen.
De minor Chinese Economy and Society is bedoeld voor studenten uit alle disciplines, in bezit van een propedeuse. De minor ChES staat expliciet open voor studenten vanuit verschillende disciplines en faculteiten met belangstelling voor de Chinese economie, maatschappij en politiek.

Maximum aantal deelnemers: 40
Studiegidsnummer: 5000MCHESN
Nummer studieactiviteit: 1014

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Inleiding huidige China A: Politics, Economy and Society 5
Modern Chinese Economy and Development 5

Kies één uit de onderstaande vakken:

Keuzevak Chinees A voor studenten ChES 5
Introduction to Contemporary China B: Politics, Economy and Society 5
Seminar Political Economy and International Relations of East Asia 5
Shop till U drop, Buy till U die - Stedelijke Consumptiecultuur in China 5

Tweede semester

Moderne Chinese geschiedenis 5

Kies twee van de onderstaande vakken:

Verplicht minimaal een vak op niveau 300 of hoger als dit niet al in het eerste semester is gevolgd

Keuzevak Chinees B voor studenten ChES 5
Modern Chinese History: Work and Workers in 20th century China 5
PEIR Seminar International Politics and Economy of East Asia (FAT-module course, twice a week in block 3 only) 5
China and the Global Political Economy 5
China's Rise and Asia's Future 5
Modern China: Culturele Antropologie 5
Modern China: The PRC's Political System 5

Keuzeruimte

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.
Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.
Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte

Course EC Semester 1 Semester 2
Inleiding huidige China A: Politics, Economy and Society 5
Modern Chinese Economy and Development 5

En kies één van de volgende:

Keuzevak Chinees A voor studenten ChES 5
Shop till U drop, Buy till U die - Stedelijke Consumptiecultuur in China 5
Introduction to Contemporary China B: Politics, Economy and Society 5

More info

Beschrijving

De stormachtige ontwikkelingen in China van de laatste jaren hebben geleid tot een grote belangstelling voor China. Er is vrijwel geen land, regio, sector of specialisatie waar China niet een rol in speelt. Het BA programma Chinastudies van de faculteit Geesteswetenschappen is gebaseerd op kennis van de Chinese talen en culturen, waarin de “talige component” een grote rol speelt. De minor Chinese Economy and Society is opgezet om tegemoet te komen aan de student die algemeen geïnteresseerd is in China en die wil weten wat de Chinese ontwikkeling betekent voor zijn/haar vakgebied en loopbaan. Als keuzemogelijkheid kan men daarnaast een basiscursus Chinees volgen.
Het doel van de minor ChES is in de eerste plaats studenten inzicht te verschaffen in de diverse facetten van de Chinese Economie en Maatschappij aan de hand van diverse thema’s die variëren van de transitie naar een markteconomie, de economische geografie, de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, de moderne Chinese geschiedenis, de macro-economie, consumentisme en internationale relaties en handel. Dit inzicht wordt verder gecombineerd met een introductie op de expertise en vaardigheden uit de economie, met de expliciete aantekening dat hiervoor geen speciale economische voorkennis wordt vereist.
Het programma is verbredend voor die studenten die in hun hoofdvakstudie op geen enkele wijze in aanraking komen met studieonderdelen op het terrein van China.
Het programma is interdisciplinair omdat docenten vanuit diverse disciplines (economie, politicologie, antropologie, sociologie, recht, internationale relaties) er in samenwerken, maar ook omdat de onderwerpen die aan bod komen niet specifiek aan één discipline zijn gebonden.