Prospectus

nl en

Moderne Chinese geschiedenis

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit vak is een inleidend overzicht van de geschiedenis van China van halverwege de 19e eeuw tot de dag van vandaag. Wij zullen niet alleen ingaan op verschillende gebeurtenissen in die periode, maar ook op concurrerende visies op het fenomeen geschiedenis en uiteenlopende interpretaties van de geschiedenis van het moderne China.

Leerdoelen

Kennismaking met de geschiedenis van het moderne China en ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid.

Rooster

Tweede semester, blok 3 + 4, 2 contacturen per week, zie het collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

  • totale studielast: 140 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 80 uur

  • voorbereidingstijd kort werkstuk, tentamen: 32 uur

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (90%)

  • Kort werkstuk (10%)

Het onderdeel “werkstuk” bestaat uit een korte schrijfopdracht met de mogelijkheid tot een herkansing wanneer bij de eerste poging een onvoldoende wordt gehaald.
Het eindcijfer van dit vak is een gewogen gemiddelde van beide toetsonderdelen. Het is mogelijk een onvoldoende bij het schriftelijk tentamen te compenseren met een voldoende voor het werkstuk. Bij een onvoldoende (5,49 en lager) mag het schriftelijk tentamen worden herkanst.

Blackboard

Ja, voor het beschikbaar stellen van studiemateriaal, college powerpoints, studie ondersteunend materiaal, inleveren werkstuk (SafeAssign), etc. Ga voor aanmelden naar Blackboard. Klik vervolgens op: courses > Faculteit der Geesteswetenschappen > Chinastudies > 2013-2014 > Registreer/Enroll.

Literatuur

  • Keith R. Schoppa, The Columbia guide to modern Chinese history. New York: Columbia University Press (2000).

  • Peter Zarrow, China in War and Revolution, 1895-1949. London, New York: Routledge (2005)

  • Jeffrey N. Wasserstrom, China in the 21st Century: What everyone needs to know. Oxford: Oxford University Press (2013). Ook aanwezig als e-book in de East-Asian Library.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la Carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. S.R. Landsberger, telefoon: 071 527 2530.