Prospectus

nl en

Minor

LET OP: onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen!

Inschrijving

Let op: minoren zijn alleen toegankelijk voor bachelorstudenten die hun propedeuse (van een WO-opleiding) hebben behaald.

U kunt zich voor deze minor vanaf 1 mei 2012 aanmelden via uSis: het studiegidsnummer is 22606200Y.
Het rooster van deze minor is nog niet bekend.

Omschrijving

Deze minor is gericht op de toepassing van economische inzichten op maatschappij en beleid. Daarbij kun je denken aan vragen als: Waardoor werd de kredietcrisis veroorzaakt, en wat kunnen we er aan doen? Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van marktwerking in sectoren als openbaar vervoer, energie, telefonie, banken, ziekenhuizen en huurwoningen? Welke veranderingen vinden er plaats op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid? Wat is de invloed van de vergrijzing op de economie en hoe kunnen we daarop inspelen? Wat zijn de gevolgen van de globalisering en de opkomst van China en andere nieuwe economische grootmachten? Hoe is de ontwikkeling van het economisch denken? Wat is daarbij de betekenis van inzichten uit andere wetenschappen, zoals de psychologie, het recht en de bestuurskunde?

Je verwerft in deze minor niet alleen kennis om economische vraagstukken op te lossen en om economisch onderzoek te doen; je leert ook hoe je snel economische informatie kunt verzamelen en interpreteren en je wordt getraind in het scherp onderscheiden van feiten en meningen.

Doelgroep

Alle tweede- en derdejaars studenten van de Universiteit Leiden (alle opleidingen) met 30 ec minorruimte. Naast het vak Economie in hoofdlijnen kiezen de studenten nog 5 van de 6 economische vakken die hieronder staan opgesomd.

Studenten die reeds een inleiding economie in hun curriculum kennen, dienen zich te wenden tot de coördinator van het vak Economie in hoofdlijnen Drs. A.P Ros. In overleg met de student zal – zo nodig – een vervangend economisch vak worden aangewezen om toch uit te kunnen komen op 30 ec voor de minor cq. om te voorkomen dat het vak Economie op hoofdlijnen dubbel wordt opgevoerd. Er bestaat een lijst van mogelijk vervangende economische vakken.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 20/60

Meer informatie en aanmelding kun je vinden op de minorensite.

Course EC Semester 1 Semester 2

Let op: minoren zijn alleen toegankelijk voor bachelorstudenten die hun propedeuse (van een WO-opleiding) hebben behaald.

Principles of Economics 5
Case Study Market Regulation 5
Trade and Finance in the Global Economy 5
Social Security 5
Public Sector Economics 5
Economic Policy in the EU 5
Policy Analysis 5