Prospectus

nl en

Eerste Jaar

Je kunt aan deze masterafstudeerrichting een bepaald accent meegeven door de keuze van je profileringsvakken en het onderwerp van je scriptie.

Voor een internationaal accent kies je de profileringsvakken: English Contract Law en Internationaal Transportrecht.
Voor een accent in onroerend goed kies je de profileringsvakken Bouwrecht en Huurrecht.
Voor het accent arbeidsrecht kies je de profileringsvakken Arbeidsovereenkomstenrecht en Capita Selecta Arbeidsrecht.
Voor het algemene accent en het accent togapraktijk kun je kiezen uit alle profileringsvakken.

Voor het accent togapraktijk volg je het vak Practicum: Togapraktijk Civiel Recht in plaats van het vak Practicum: Burgerlijk Recht.

Course EC Semester 1 Semester 2

1e semester

Transnational Civil Law 5
  1. Recht Realiseren - kies één van de volgende twee vakken:
Legal Decision Making - Finding and Enforcing the Law 5
Law Enforcement - Finding and Enforcing the Law 5
  1. Practicum - kies één van de volgende twee vakken:
Practicum: Civil Law 10
Practicum: Private Practice 10
  1. Profileringsvakken - kies twee van de onderstaande vakken:
Specialised Course: Contract of Employement 5
Specialised Course: Construction Law 5
Specialised Course: Capita Selecta Labour Law 5
Profileringsvak: English Contract Law 5
Specialised Course: Rent Law 5
Specialised course: International Transport Law 5
Specialised Course: General Principles Insurance Law 5

2e semester

Privatissimum: Civil Law 10
Civil procedure 5
Private International Law 5
Scriptie master rechtsgeleerdheid 10