Prospectus

nl en

European Union Studies

The European Union is increasingly becoming relevant on both the global stage and in the daily lives of European citizens. As a citizen of the European Union, you are influenced by the European Union every day. But how much do you know about the origins and development of the European Union? How much do you know of its policies and decision-making process? Are you familiar with the institutions of the EU? This minor gives you a full overview of the European Union: of its history and institutions, of its decision-making process, and of its policies. In addition, it gives you an insight into the role of the European Union on the global stage, the role of the Netherlands in the European Union, and the role of organized interest groups in European decision-making.

Courses

Course EC Semester 1 Semester 2

First semester

History and Economics of European Integration 5
Law and Institutions of the EU 5
EU Today 5

Second semester

Economics of the European Integration 5

Optional courses

Choose two out of four optional courses

EU policy and national politics 5
External policies of the EU 5
Interest Representation in the EU 5
Human rights protection in Europe 5

Keuzeruimte 15 punten

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

More info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Maximum aantal deelnemers: 60
Voertaal: Nederlands/Engels
Voor meer informatie: Keuzeruimte
Coördinator: Katja Heede
Informatie: K.Heede
Aanmelding: via uSis

De Europese Unie ziet zich geplaatst voor een aantal grote uitdagingen. Terwijl het nog
bezig is de grote uitbreidingen van 2004 en 2007 te verwerken en oude lidstaten steeds
sceptischer over de EU en uitbreiding denken, maken Turkije en Kroatië zich al voor
op een mogelijk EU-lidmaatschap. Ondertussen is de EU druk met zeer ambitieuze
doelstellingen. De zogenaamde Lissabon-strategie heeft als doel dat de EU in 2010 de
meest competitieve economie ter wereld zal zijn. Ook heeft de EU strikte energie- en
klimaatdoelstellingen geformuleerd voor 2020. Verder is de EU zowel binnen Europa als
internationaal nauw betrokken bij milieubescherming, terrorismebestrijding, migratie en
wereldhandel. Het is en blijft dus werk aan de winkel in de Europese Unie.

De ervaring leert dat nogal wat studenten Geesteswetenschappen terechtkomen in
het Brusselse of het Haagse circuit van beleidsambtenaren die verantwoordelijk zijn
voor Europese of andere internationale zaken. Bedrijfsleven, non-gouvernementele
organisaties, media en denktanks bieden eveneens werkplekken om Europese
besluitvorming te volgen. De minor Europese Unie Studies levert een algemene oriëntatie
op de Europese Unie, in aansluiting op het specifieke academische profiel dat je al hebt.
Taal- en cultuur- en geschiedenisstudenten geven zo dus een voor de arbeidsmarkt
interessante extra dimensie aan hun eigen profiel.

Europese Unie Studies biedt onder meer inleidingen op de politicologie en de Europese
instituties, en vanzelfsprekend verdiep je je ook in de geschiedenis van de Europese
Unie. In het tweede semester heb je de mogelijkheid specialisaties te volgen, waarbij je je
bijvoorbeeld richt op een bepaalde groep landen (bijvoorbeeld de oorspronkelijke zes),
of op het lobbyen in Brussel. Het is ook mogelijk om het buitenlands beleid van de EU te
bestuderen.