Prospectus

nl en

Thema Effecten van geneesmiddelen 3

Course
2018-2019

Beschrijving

Thema Effecten van geneesmiddelen 3 is het derde deel van het vak thema Effecten van geneesmiddelen en wordt gegeven in het tweede studiejaar. In brede zin worden in het laatste blok de neveneffecten van een geneesmiddel behandeld. Nieuwe geneesmiddelen moeten uitvoerig getest worden op eventuele toxiciteit. Ernstige toxiciteit is over het algemeen ongewenst. Echter, voor de behandeling van levensbedreigende ziekten zoals kanker of ernstige infecties, kan er aanleiding zijn om beperkte toxiciteit te accepteren. Het is dan wel belangrijk de toxiciteit goed in kaart te brengen. Een aantal vragen moet dan goed beantwoord worden. Wat is de therapeutische window? Wat is de toxiciteit? Hoe ontstaat toxiciteit? Hoe reageert de beschadigde cel op toxiciteit? Wat zijn de gevolgen voor het functioneren van het desbetreffende orgaansysteem? Is herstel van de schade mogelijk? Kan toxiciteit worden voorkomen?

LET OP: in verband met de overgang naar curriculum herzieningen per 2019-20 wordt dit vak alvast opgesplitst in 2 delen, zodat het beter aansluit op Biochemie 2 en het practicum Cellulaire Biochemie (toelichting op Blackboard):

 • deel 1 vanaf 10 oktober 2018 met een deeltentamen op 26 oktober 2018 en

 • deel 2 vanaf 12 december 2018 met een deeltentamen op 29 januari 2019 (dan is ook de enige herkansing van deel 1)

Coordinator

Dhr. Dr. S. Wink

Doelgroep

BFW2

Ingangseisen

Voor dit vak gelden geen formele toegangseisen, het is echter wenselijk de eerste twee delen van het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen voldoende te beheersen voor de start van het vak.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkgroepen, opdrachten, incl. rapportage.
LET OP in verband met de overgang naar curriculum herzieningen per 2019-20 wordt dit vak verdeeld over 2 perioden gegeven, zodat het beter aansluit op Biochemie 2 en het practicum Cellulaire Biochemie:

 • deel 1 van 10 oktober t/m 26 oktober 2018 en

 • deel 2 van 12 december 2018 t/m 29 januari 2019

Literatuur

Casarett & Doull’s Toxicology, Curtis D. 8e editie (aanbevolen als achtergrond materiaal)

Leerdoelen

 • uitleggen wat de algemene problematiek is met betrekking tot de veiligheid van geneesmiddelen

 • uitleggen hoe toxiciteit ontstaat in relatie tot verschillende organen

 • moleculaire mechanismen van toxiciteit op cel en orgaan niveau kunnen uitleggen

 • uitleggen hoe het immuunsysteem betrokken is bij toxiciteit en kanker

 • het verschil in toxiciteitsonderzoek en risico evaluatie kunnen uitleggen en concrete voorbeelden hiervan kunnen reproduceren

 • uitleggen hoe toxicologisch onderzoek in de praktijk wordt toegepast

 • kritisch evalueren en bediscussiëren van wetenschappelijk toxicologisch literatuur

Toetsing

Groepsopdrachten aan de hand van wetenschappelijke literatuur (20%):
Schriftelijke rapportage en presentatie (ieder 50% van het groepsopdrachtcijfer) In deeltentamen 2 worden vragen verwerkt die betrekking hebben op de groepsopdrachten & presentaties (ca. 10% van de vragen).

Schriftelijk tentamen (80%):

 • deeltentamen 1 (20% van het schriftelijk tentamencijfer): op 26 oktober 2018, tentamenduur is 45 minuten

 • deeltentamen 2 (80% van het schriftelijk tentamencijfer): op 29 januari 2019, tentamenduur 2 uur en 15 minuten

 • Herkansing van deel 1 = bestaat uit extra tijd aansluitend op deeltentamen 2 van TE3 op 29 januari 2019 (totaal 3 uur voor deel 1 + 2)

 • Herkansing van deel 2 = op 10 juli 2019 (2 uur en 15 minuten; Deel 1 kan op 10 juli 2019 niet meer herkanst worden)

LET OP Voor beide deeltentamens moet je je apart inschrijven in uSis, zie toelichting op Blackboard en de lijst met studieactiviteiten onder BFW2.