Prospectus

nl en

Topical Course Design and Gender

Course
2015-2016

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De cursus behandelt voorbeelden van Design en wooncultuur met als uitgangspunt de invalshoek van gender. Gender wordt besproken door voorbeelden van design en toegepaste kunst in verschillende tijden en in samenhang met culturele begrippen als oriëntalisme, modernisme en postmodernisme. De vormen van design die aan bod komen zijn onder meer: interieur- en meubelvormgeving, grafische vormgeving en kunstenaarstijdschriften, Afrikaanse kunst en vormgeving, keramische vormgeving, en kleur, alles in relatie tot gender.

Leerdoelen

 • Bekend zijn met het analyseren van design en wooncultuur vanuit een conceptueel en design historisch perspectief.

 • De kunst- en cultuurhistorische concepten modernisme en oriëntalisme kunnen onderkennen en verbinden met ontwerpers en objecten in een bepaalde periode.

 • Verdiepende kennis op een specialistisch niveau hebben van het concept gender als invalshoek bij de bestudering van design en wooncultuur, gerelateerd aan ontwerpers en objecten in Europa en de Verenigde Staten, en aan culturen in Afrika en de Arabische wereld.

 • Casussen (case studies) onderkennen als een methode van diepteanalyse, waarbij specifieke (ook andere dan de hier behandelde) concepten als uitgangspunt gekozen kunnen worden.

 • De gebruikte concepten en casussen kunnen plaatsen in een kunsthistorisch perspectief.

Rooster

 • Woensdag 13-15 uur (concept)

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoor- en responsiecolleges met discussie over zelfstandig bestudeerde literatuur.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

26 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 13 weken)
35 uur: Literatuurstudie bij colleges (245 pagina’s à 7 pagina’s per uur)
19 uur: Bestuderen beeldmateriaal bij de colleges (op Blackboard)
56 uur: Voorbereiding toetsing (herlezing reader en cursusboek; bestuderen beeldmateriaal)
04 uur: Schriftelijke toetsen (2x)
—-
140 uur

Toetsing

 • Schriftelijke deeltoets 1 (50%) over colleges 1-6 met open en gesloten vragen

 • Schriftelijke deeltoets 2 (50%) over colleges 7-13 met open en gesloten vragen

Compensatie: het gemiddelde over de beide deeltoetsen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor beeldmateriaal bij de colleges, een enkele aanvullende tekst, en voorbeeldtentamen.

Literatuur

 • Cursusreader met teksten (circa 40 pagina’s)

 • Beeldmateriaal op Backboard

 • Cursusboek (210 p.): Design en gender. Van representatie tot object en ding, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011. (210 p.). Aanschaffen vóór het begin van de collegereeks (via Uitgeverij Verloren, Amsterdam/Hilversum).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Mw Dr. M.H. (Marjan) Groot

Opmerkingen

Cursusboek en reader dienen voor aanvang van het college te worden aangeschaft.