Prospectus

nl en

Kan de computer concreetheid meten? Tekstbegrijpelijkheid en automatische taalanalyse van het Nederlands

Course
2014-2015