Prospectus

nl en

Operating Systems

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Ten grondslag van alle software die op een systeem draait ligt het operating system, ofwel besturingssysteem. Het besturingssysteem heeft als doel een generieke interface te bieden voor allerhande software die op het systeem kan draaien, zodat deze software zich niet hoeft te bekommeren hoe de videokaart, harde schijf en andere hardware moet worden aangestuurd.

We zullen alle facetten van besturingssystemen bestuderen, zoals onder andere process management, virtual memory management, system calls, file systems, device drivers en bootstrapping. Begrippen als processen, scheduling, synchronisatie, deadlock, context switching en memory mapping zullen de revue passeren.

Een speciaal ontwikkeld besturingssysteem zal de basis vormen voor het practicum, waarbij we zullen experimenteren met de besproken theorie over onder andere process management en virtual memory management.

Leerdoelen

Het bijbrengen van kennis over de functionaliteiten, structuur en implementatie van besturingssystemen. In het bijhorende practicum zal worden geëxperimenteerd met het implementeren van functionaliteiten van besturingssystemen die in het hoorcollege zijn geïntroduceerd.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

hoorcollege, practicum

Toetsing

De toetsing omvat een schriftelijk tentamen aan het eind van het semester en een viertal practicumopdrachten gedurende het semester. Het eindcijfer is voor 50% opgebouwd uit het tentamenresultaat en voor 50% uit het practicumresultaat. Het practicumresultaat is een gewogen gemiddelde van de vier opdrachten.

Literatuur

  • Boek: Operating System Concepts, 9th Edition (International Student Version). Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. 2014. Wiley Publishing.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Website Operating Systems Voorjaar 2015