Prospectus

nl en

Research Group Dutch as a Second Language

Course
2014-2015

Toegangseisen

Afgeronde BA met taalkundespecialisatie, basiskennis van tweedetaalverwerving.

Beschrijving

In deze onderzoeksgroep wordt een onderzoeksobject gekozen binnen het gebied van de tweedetaalverwerving, waarbij de studenten een actieve rol spelen bij de precieze formulering van de onderzoeksvraag en de uitwerking van die vraag in een in korte tijd uit te voeren experimenteel onderzoek. Centraal zal staan de invloed van de moedertaal (T1) op de verwerving van een bepaald aspect van het Nederlands als tweede taal (NT2), waarbij prosodie een centrale rol speelt (woordklemtoon, zinsaccent, intonatie, frasering, lettergreepstructuur, etc.). Een mogelijke onderzoeksvraag is de volgende: in hoeverre tasten foutgeplaatste zinsaccenten de begrijpelijkheid van het Nederlands als tweede taal aan?

Leerdoelen

  • Het verwerven van kennis op het gebied van de verwerving van het Nederlands als tweede taal;

  • De deelnemers krijgen inzicht in de problematiek van opzet en uitvoering van onderzoek naar Tweedetaalverwerving;

  • Training van de vaardigheid in het doen van verslag van wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

werkcollege

Studielast

Totale studielast 280 uur, waarvan
College-uren: 26 uur
Bestuderen literatuur, voorbereiding referaten: 60 uur
Opzet en uitvoering onderzoek: 114
Schrijven afsluitende nota: 80 uur

Toetsing

  • referaat, mondelinge presentaties (30%)

  • werkstuk (70%)

Herkansing
In het geval van een onvoldoende (lager dan een 5,5) kan het werkstuk herkanst worden.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard

Literatuur

Bestuderen voor het eerste college:
Anderson-Hsieh, J., R. Johnson & K. Koehler (1992) The relationship between native speaker judgments of nonnative pronunciation and deviance in segmentals, prosody, and syllable structure. Language Learning 42, 529-555.
Overige literatuur wordt aan het begin van het college bekendgemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Dr. J. Caspers

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is ndd@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Deze onderzoeksgroep begint op 18 september 2014.