Prospectus

nl en

Bachelor's Thesis

Course
2023-2024

Toegangseisen

n.v.t

Beschrijving

Het BA-eindwerkstuk is het grootste en belangrijkste werkstuk van de bacheloropleiding. Maar de ‘grootste’ is misschien misleidend. Het gaat om een werkstuk dat studenten binnen drie maanden moeten kunnen schrijven. Ze worden daarin stapsgewijs begeleid.

Leerdoelen

De student dient met het werkstuk aan te tonen dat die nagenoeg zelfstandig wetenschappelijk onderzoek kan doen en diens bevindingen helder kan verwoorden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing en weging

Toetsing

N.v.t.

Weging

N.v.t.

Herkansing

N.v.t.

Inzage en nabespreking

N.v.t.

Literatuurlijst

n.v.t

Inschrijven

N.v.t.

Contact

Jouw begeleider of dr. J.J.M. Houwen indien nog geen begeleider.

Opmerkingen

-