Prospectus

nl en

Literature: Postmodernism (Movements 3)

Course
2023-2024

Toegangseisen

Propedeuse BA Geesteswetenschappen.

Beschrijving

Postmodernisme als literaire stroming zet zich af tegen het modernisme, maar is tegelijkertijd een voortzetting daarvan. Een belangrijk verschil is dat in postmodernistische teksten de modernistische kloof tussen hoge en lage cultuur wordt geproblematiseerd. Daarnaast zouden deze teksten conventionele onderscheidingen tussen auteur, verteller, personage en lezer niet respecteren, maar juist demonstratief door elkaar laten lopen. Naast zulke algemeen kenmerkende eigenschappen van postmoderne literatuur, zal dit werkcollege ook aandacht besteden aan kritische varianten van het postmodernisme, die aanzetten tot nadere reflectie op werking en effect van representaties. Deze reflecties maken vertakkingen mogelijk naar taalfilosofie, beeldcultuur, identiteitspolitiek, virtualiteit en globalisering, die besproken worden aan de hand van een diverse selectie postmoderne romans, essays en korte verhalen.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

 • heeft de student kennis van de historische relatie tussen modernisme en postmodernisme en inzicht in de kunstgrepen, vormentaal en thematiek van het postmodernisme;

 • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën hierover;

 • is de student in staat kennis van het postmodernisme op de eerste plaats in literatuur, maar ook in film en beelden kunst te herkennen, te beschrijven en te interpreteren;

 • is de student in staat in de vorm van een paper een betoog op te bouwen waarin een postmodernistische tekst geïnterpreteerd wordt.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk, paper

 • Referaat, mondelinge presentatie

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Referaat: 30%

Herkansing

Alleen het werkstuk kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Brian McHale, The Cambridge Introduction to Postmodernism (2015)

 • Artikelen (zie Brightspace)

 • Een selectie postmodernistische romans, essays en verhalen

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

-