Prospectus

nl en

Literature: the Historical Avant-garde and Modernism (Movements 2)

Course
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is de tweede in de literaire stromingen-reeks binnen de FLW-Literatuurtrack en bouwt voort op de cursus Literatuur: Realisme en symbolisme (Stromingen 1). Keuzevakkers en andere geïnteresseerden kunnen de cursus ook los volgen.

Beschrijving

Deze cursus biedt een gecontextualiseerd beeld van historische avant-garde bewegingen uit de vroege twintigste eeuw en van het literair modernisme. De cursus situeert deze literaire stromingen in de context van sociaal, cultureel, en theoretisch denken over de moderniteit.

De historische avant-garde omvat een reeks bewegingen als het futurisme, het constructivisme, het surrealisme en dada. De poëtica van deze stromingen berustte op een anti-institutioneel karakter en verzette zich tegen de ‘autonomie’ van de kunst. Dit verzet krijgt gestalte in opruiende manifesten, in klankgedichten, in provocerende museumstukken en in vaak vervreemdende prozateksten. In deze cursus bespreken we die stromingen en het werk van avant-gardistische auteurs.

De historische avant-garde bewegingen hangen nauw samen met het literaire modernisme, niet in de laatste plaats omdat beide stromingen opgevat kunnen worden als specifieke reacties op het sociaal-culturele fenomeen van de moderniteit. Industrialisering, urbanisatie, economische expansie, de versnelling van het openbare leven en de daarmee samenhangende veelheid aan indrukken bepalen de in veel opzichten overrompelende ervaring van deze moderniteit. Wij lezen daarom theoretische reflecties op die moderniteit van auteurs als Georg Simmel, Max Weber, en Walter Benjamin.

Enerzijds kenmerken zowel de historische avant-garde als het modernisme zich door een streven naar formele vernieuwing. Anderzijds onderscheidt het modernisme zich van de avant-garde bewegingen door een extreme subjectivering van literatuur. We bespreken verschillende vormen en aspecten van het literaire modernisme aan de hand van werk van bekende modernistische auteurs als Franz Kafka, Virginia Woolf, T.S. Eliot, en Jean Rhys.

Leerdoelen

Na afronding van de cursus:

  • heeft de student kennis van de meest invloedrijke stromingen en ontwikkelingen binnen de Europese literatuur gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw;

  • kan de student deze stromingen en ontwikkelingen niet alleen binnen hun historische en culturele context plaatsen, maar beschikt ook over kennis van verschillende contemporaine (o.a. Simmel, Benjamin) en hedendaagse theorieën die een kader bieden voor hun interpretatie;

  • is de student in staat zelf kritisch te reflecteren op de relatie tussen modernisering, moderniteit en (literair) modernisme;

  • heeft de student inzicht in de specifieke literaire procédés, de thematiek en de (politieke) inzet van de literaire bewegingen en stromingen;

  • heeft de student uitgebreid geoefend met de analyse van avant-gardistische en modernistische literaire teksten.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Midterm paper
Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Weging

Midterm paper (40%)
Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (60%)

Herkansing

Het tentamen kan, bij onvoldoende resultaat, herkanst worden. Het eindcijfer voor deze cursus is het gewogen gemiddelde van de twee toetsmomenten (het cijfer voor het tentamen moet voldoende zijn om het vak af te sluiten).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verschillende losse teksten (op Brightspace en op de collegeplank in de UB)
Verschillende literaire werken (titels onder voorbehoud):
Franz Kafka, In der Strafkolonie (In de strafkolonie)
Jean Rhys, Good Morning, Midnight
Virginia Woolf, Flush
T.S. Eliot, “The Love Song of J. Alfred Prufrock”
William Faulkner, As I lay Dying

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal.

Opmerkingen

-