Prospectus

nl en

Internet Law

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Wat is toegestaan op Internet? Moet je je op Internet hetzelfde gedragen als op straat of zit dat anders? In dit vak staat de regulering van het internet en daaraan verwante digitale technologieën centraal. Aan bod komen juridische vragen als: hoe handhaven we het auteursrecht op internet? Hoe beschermt Facebook onze privacy? Mag de politie de computers van verdachten hacken? Naast uitleg over hoe bepaalde technologie werkt, zal worden ingegaan op een aantal specifieke vormen van wet- en regelgeving waarmee het internet gereguleerd kan worden en welke consequenties dit heeft. Aan de hand van actuele onderwerpen zoals privacy en de bescherming van persoonsgegevens, strafrecht en cybercrime, en e-commerce leren studenten hoe het recht ook op het internet geldt.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak

 • Herkennen en analyseren van vraagstukken die zich voordoen op het gebied van de regulering van het internet. Het betreft concrete onderwerpen als auteursrecht, privacy, cybercrime en e-commerce.

 • Toepassen van verschillende reguleringsmodaliteiten in een internetcontext

 • Begrijpen wat de belangrijkste juridische leerstukken online zijn.

 • Kritisch reflecteren op de mogelijkheden en onmogelijkheden van internetregulering.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 9

 • Docent(en): dhr. Prof.mr.dr.ir. B.H.M. Custers, dhr. Prof.dr.mr. G.J. Zwenne, dhr. Mr.dr. B.W. Schermer, mw. mr. A. van Nieuwenhuizen en dhr. A. Sears.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doornemen onderwijsmateriaal

 • Inschrijving voor en deelname aan de responsiecolleges is verplicht

 • Responsiecolleges zijn interactieve hoorcolleges waarvoor aanwezigheid verplicht is en inschrijving vereist (in Usis zijn de colleges daarom opgenomen als werkgroep).

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (kennistoets)

Bij een gering aantal deelnemers zal het hertentamen mondeling worden afgenomen.

Examenstof Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal Literatuur:

 • Brightspace-omgeving Inleiding Internetrecht

 • Prof. mr. dr. S. van der Hof, prof. mr. Arno Lodder, prof. mr. dr. Gerrit-Jan Zwenne Recht en Computer – Zesde druk (2014) Uitgeverij Wolters Kluwer (kost ca. 52,50 euro) ISBN 9789013116090

 • Wat tijdens de colleges en werkgroepen wordt behandeld

 • Gebruik wetboeken

Aanbevolen studiemateriaal Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Als u zich niet op tijd ingeschreven heeft, kunt u niet deelnemen aan het onderwijs.

Contact

 • Vakcoördinator: Dhr. prof. mr. dr. ir. B.H.M. Custers

 • Werkadres: KOG , Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: per e-mail

 • E-mail: b.h.m.custers@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: MetaJuridica

 • Afdeling: eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak zal slechts doorgang vinden bij een minimum van 15 deelnemende studenten. Minorstudenten hebben voorrang bij de inschrijving, zij blijven echter zelf verantwoordelijk voor de inschrijving in uSis. Wanneer minorstudenten verzuimen op tijd in te schrijven vervalt deze voorrang.