Studiegids

nl en

Auteur en media

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Propedeuse Geesteswetenschappen

Beschrijving

We spreken vaak over de 'ivoren toren' van waaruit de literair auteur op de wereld neerkijkt. In deze cursus onderzoeken we of die toren wel bestaat. Hoe is die verhouding tussen auteurs en de wereld om hen heen, en hoe kan je die op een wetenschappelijke manier bestuderen? Welke middelen hebben auteurs om zich te presenteren en profileren?

Zowel literaire autonomie als literair engagement heeft in de loop der tijd steeds verschillende vormen aangenomen. Van de 19de-eeuwse auteur Cremer, die zich inzette voor fabriekskinderen, tot de hedendaagse Arnon Grunberg die zich uitspreekt via sociale en reguliere media, op televisie en op Facebook, in de krant en ook gewoon: in een boek. Auteurs nemen daarbij hun toevlucht tot uiteenlopende genres: van fysiek, belichaamd protest op de Dam, tot imaginaire verhalen, van columns tot gedichten. Ze brengen daarbij hun verbeeldingskracht en retorisch talent in stelling, maar ook hun roem. Ze gebruiken hun tekst, maar ook individuele, sociale, culturele, nationale en etnische context.

Wat nieuw is in de 21ste eeuw, is de manier waarop dat gaat. Het bereik van de literaire auteur is zowel kleiner, als groter geworden. Kleiner, omdat steeds minder mensen literatuur lezen. Groter, omdat schrijvers als personen in verschillende media naar voren worden geschoven: als celebrity, als curiosum, als cultuurdrager, als politiek en maatschappelijk commentator, en vaak alle vier die dingen tegelijk.

Waarom zouden juist auteurs zo'n prominente plaats innemen in het debat? Hoe komt het dat we speciaal belang hechten aan wat Esther Naomi Perquin of Ilja Pfeijffer er eigenlijk van vinden? En wat betekent het dat zij hun meningen en waarden niet alleen in fictie, maar ook in een groeiende hoeveelheid digitale en analoge media verkondigen? Schrijven en denken zijn deel gaan uitmaken van een publieke performance, niet gespeend van theatraliteit. Hoe die performance eruit ziet, en wat dat betekent voor de authenticiteit van de schrijver en voor de verspreiding van zijn of haar ideeën in de openbare ruimte, is een van de vragen die in dit college aan de orde komen. Vanuit drie onderzoeksthema’s verkennen we de positie van de hedendaagse schrijver: de schrijver als publieke intellectueel, het posture van de auteur en de schrijver als celebrity. Deze benaderingen zullen we toepassen op verschillende (zelfgekozen) casussen.

Studenten zetten ten slotte in het tweede blok hun kennis over de auteur om in vragen voor een publiek interview door henzelf met de gastschrijver 2018 [onder voorbehoud].

Leerdoelen

Na deze cursus kan de student:

 • kennis van de beginselen en basisconcepten van de theorie over de publieke intellectueel, posture en celebrity reproduceren.

 • deze concepten toepassen op literaire teksten en –auteursperformances in verschillende media.

 • de verschillende benaderingen in recent auteursonderzoek herkennen en vergelijken.

 • op een heldere manier reflecteren op wat het betekent om wetenschappelijke analyse te bedrijven en verschillende methoden en benaderingen met elkaar vergelijken;

 • de rol van intellectuelen in de publieke ruimte schetsen, en het gebruik van media daarbij analyseren.

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de verworven letterkundige inzichten.

 • een klein wetenschappelijk onderzoek opzetten naar de auteur.

 • de onderzoeksresultaten van een klein onderzoek naar de rol van de auteur populariseren en presenteren.

Rooster

Rooster BA 3 - semester 1

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 42 uur.

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur; 42 uur

 • voorbereiden referaat: 6 uur

 • tijd voor het schrijven van een werkstuk: 50 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

 • Tweewekelijkse opdrachten: 30%

 • Portfolio met leesverslagen AVV

 • Individueel referaat: 20%

 • Werkstuk: 50 %

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Wordt bekend gemaakt via Blackboard, dus schrijf je tijdig in.

Aanmelden

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Sarah Beeks Yra van Dijk Rick Honings

Opmerkingen

n.v.t.