Studiegids

nl en

English-language Popular Culture

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Naast de Hollywood industrie, zijn ook BBC en HBO TV series, Engelstalige popmuziek, en Engelstalige populaire genre fictie (Horror, Fantasy, Science Fiction, Detectives) niet weg te denken uit het dagelijks leven van veel mensen over de hele wereld. Sinds de opkomst van Cultural Studies als academisch discipline, in de tweede helft van de twintigste eeuw, is populaire cultuur ook een serieus onderwerp van academisch onderzoek geworden. Deze cursus geeft studenten een introductie in de studie van Engelstalige populaire cultuur aan de hand van een serie lezingen door stafleden van het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS). De case studies die worden gepresenteerd in de analyse van pop-cultuur “teksten” (in traditionale en nieuwe media) kunnen van jaar tot jaar afwisslen, maar zullen altijd gericht zijn op de productie, receptie en culturele impact en/of politiek van verschillende vormen van Engelstalige populaire cultuur.

Leerdoelen

 • Kennis: de student vervaardigd kennis over de relatie tussen hedendaagse populaire cultuur en de samenleving zoals de rol die populaire cultuur speelt bij het vormen van individuele, groeps en nationale identiteiten, de relatie tussen populaire kunstvormen en ideologie, en de belangrijke rol die populaire massa media kan spelen in het hervormen van klassieke literatuur en cultuur.

 • Inzicht: De student vervaardigd inzicht in de geschiedenis, onderzoeksvragen, en werkvormen van onderzoek naar Engelstalige populaire cultuur.

 • Vaardigheden: aan het eind van de cursus heeft de student de kritische vaardigheden ontwikkeld om zelfstandig verbanden te kunnen leggen tussen oudere en moderne vormen van populaire cultuur en de sociaal-politieke kwesties die het beeld van de globale Engelstalige samenlevingen kleuren.

Rooster

Zie het online rooster.

Er is wel eens een filmsvertoning is op maandagavond; deze is niet verplicht.

Onderwijsvorm

 • Een serie hoorcolleges

 • Zelfstandige studie van literatuur en audiovisueel materiaal

 • Filmvertoning

Studielast

5 ECTS = 140 uur

 • 26 uur hoorcollege

 • 6 uur tentamen

 • 21 uur voorbereiding op tentamen

 • 87 uur lees/studiestof

Toetsing

Toetsing

 • Een schrijftelijk “mid-term” tentamen van 2 uur over de stof van Block I en II; 50% van het eindcijfer.

 • Een schrijftelijk “end-of-term” tentamen van 2 uur over de stof van Block III en V; 50% van het eindcijfer.

Weging

 • Een schrijftelijk “mid-term” tentamen van 2 uur over de stof van Block I en II; 50% van het eindcijfer.

 • Een schrijftelijk “end-of-term” tentamen van 2 uur over de stof van Block III en V; 50% van het eindcijfer.

Herkansing

Als het gemiddelde eindcjifer 5.49 of lager is, dan zal één of beide van de tentamens moeten worden herkanst tijdens de herkansingsperiode.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

Literatuur

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

Opmerkingen

De leesstof voor week 1 is:

 • Greenday "American Idiot" on youtube (The Song)

 • Het hoofdstuk “What is Popular Culture?” uit John Storey’s Cultlural Theory and Popular Culture, beschikbaar als PDF op de Blackboard site.