Studiegids

nl en

Language Acquisition 1: The Spoken Word

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het doel van de cursus Language Acquisition 1: The Spoken Word is dat je die vaardigheden verwerft en verder ontwikkelt die je nodig hebt om je vlot en nauwkeurig uit te drukken in het gesproken Engels. Meer dan in het VWO, waar de nadruk ligt op vlot taalbegrip en –gebruik (fluency), ligt in deze cursus de nadruk op accuratesse (accuracy): als academisch opgeleid anglist (d.w.z. iemand die Engels studeert of heeft gestudeerd) wordt van je verwacht dat je je vlot, maar vooral ook correct en precies kunt uitdrukken. De twee vaardigheden die je volgens ons daarbij vooral helpen staan daarom centraal in deze cursus, die in het talenpracticum wordt gegeven: uitspraak- en vocabulaireverwerving.
Vocabulaire en idioom in de praktijk: In dit deel van de cursus activeer je de vocabulaire en idiomen die je moet kennen in korte spreekoefeningen. Wij selecteren teksten die deze vocabulaire bevat. Je geeft bijvoorbeeld een korte presentatie, treedt op als discussieleider, organiseert een quiz, of je neemt deel aan korte rollenspellen. Daarnaast oefen je de belangrijkste taalfuncties in het Engels, zoals iemand begroeten, advies geven, en met iemand van mening verschillen. Dit lijkt eenvoudig, maar je zult zien dat een verkeerd gebruik van deze taalfuncties door culturele verschillen tussen Nederlanders en Engelstaligen vaak tot communicatieproblemen leiden.
Uitspraak: Dit onderdeel van de cursus heeft tot doel door middel van oefening je uitspraak van Engelse klanken te verbeteren. Het eerste gedeelte van de cursus is erop gericht je uitspraak natuurlijk en begrijpelijk te laten klinken. In het tweede gedeelte van de cursus ga je door in een talenlab dat zich op het Brits of Amerikaans Engels richt dan wel op de uitspraak van een meer internationaal Engels accent. Sociale connotaties van accenten vormen een belangrijk onderdeel van dit cursusgedeelte.

Leerdoelen

 • Aan het einde van de cursus heb je een actieve woordenschat verworven waarmee je je kunt uitdrukken over allerlei alledaagse onderwerpen, alsook over allerlei actuele academische, sociale en culturele onderwerpen.

 • Je kunt woorden en idiomen die veel in academische teksten gebruikt worden herkennen en parafraseren

 • Verder heb je een beheersing van de uitspraak van het Engels – zowel klinkers/medeklinkers als intonatie – waarbij natuurlijkheid en verstaanbaarheid de belangrijkste criteria zijn.

 • En je kunt problemen in de uitspraak van anderen identificeren en beschrijven.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

 • Wekelijks werkcollege van 90 minuten in het talenpracticum.

 • Zelfstudie van vocabulaire, idioom en uitspraak.

Studielast

De totale studielast is 140 uur (5 EC), die als volgt worden besteed:

 • Volgen van college: 26 uur.

 • Voorbereiding van college: 76 uur.

 • Zelfstudie, inclusief voorbereiding van de tentamens: 33 uur.

 • Toetsing: 3 uur.

 • Studiebegeleiding/inzage tentamens: 2 uur.

Toetsing

Toetsing

Mondeling Uitspraaktentamen en een Multiple-choice tentamen waarin vocabulaire als wel kennis van uitspraakkenmerken van het Engels getoetst worden. Om voor de cursus te slagen, moet je voor beide onderdelen het cijfer 6.0 behalen.

Weging

Mondeling Uitspraaktentamen (30%)
Multiple-choice Vocabulaire-/Uitspraaktentamen (70%)

Herkansing

Bij een onvoldoende eindcijfer kunnen onvoldoende onderdelen worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Studenten kunnen op verzoek hun tentamen inzien nadat de cijfers bekend zijn.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Blackboard

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard (cursusinformatie, mededelingen en studiematerialen).

Literatuur

 • Longman dictionary of contemporary English (meest recente druk). Harlow, Essex: Pearson Education.

 • Voor het tweede deel van de cursus zal materiaal worden voorgeschreven, wat afhangt van het type talenlab waar studenten in ingedeeld wordt. Dit leesmateriaal wordt tijdens de eerste zes sessies bekend.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren kunnen dit vak niet volgen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie