Studiegids

nl en

Creative Writing: Het Verrassende Nut van Fictie

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Dit vak is een Honours Class en is in principe dus alleen toegankelijk voor studenten van het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor reguliere studenten.

Beschrijving

In deze cursus Creative Writing word je intensief getraind in narratieve technieken. Niet om daarna per se een roman te schrijven (al mag dat natuurlijk), maar vooral om competenties te ontwikkelen die belangrijk zijn in je persoonlijke en professionele leven – ook als bêta of gamma. Want fictie schrijven blijkt ook buiten de literatuur verrassend nuttig.

Fictie is namelijk geen franje, maar een fundament voor ons leven als mens. Hoe de vorm door de tijd heen ook verandert, van de troubadour tot de Netflix-serie, verhalen zijn onmisbaar. Ze helpen ons te ordenen wat chaotisch is, van perspectief te wisselen, en onze empathie te trainen. De effecten werken nog sterker wanneer je zelf de maker bent.

In deze honours class word je getraind in verhaaltechnieken, en leer je hoe je deze kunt benutten voor een leniger geest, voor het exploreren van persoonlijke en professionele vraagstukken, en voor het trainen van de empathie die in veel beroepen onmisbaar is om goed te functioneren.

Leerdoelen

Na dit vak te hebben afgesloten, zullen studenten:

  • inzicht hebben in de werking van verhalen als manier om informatie te ordenen en empathie te ontwikkelen;

  • inzicht hebben in de praktische toepassing van verhalen in diverse vakgebieden;

  • de belangrijkste verhaalvormen en verteltechnieken kennen;

  • zelf geoefend hebben met het bedenken, structureren en schrijven van verhalen.

Rooster

Dit vak wordt twee keer aangeboden.
In semester 1: dinsdag 4, 11, 25 oktober, 1, 8 en 15 november, 18-21 uur. Schrijflab in een weekend, datum gezamenlijk te bepalen.
In semester 2: dinsdag 7, 14, 21, 28 februari, en 7 en 14 maart, 18-21 uur. Schrijflab in een weekend, datum gezamenlijk te bepalen.

Locatie

Semester 1 Lokaal B0.06 in de Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11, Leiden

Semester 2 Lokaal C1.02 in de Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11, Leiden

Programma

In zes bijeenkomsten van drie uur en tijdens een SchrijfLab (op een dag in het weekend) verdiep je je in verteltheorie en breng je die in de praktijk – en niet alleen om fictie te schrijven. Je maakt kennis met vier cruciale keuzes en hun verrassende toepassingen buiten de literatuur.

1. Ontwikkelen van een verhaallijn
We gebruiken onder meer de zeven basisplots van Christopher Booker, en leren over spanningsbogen en dramatische verhaalopbouw.

2. Kiezen van het perspectief
Als schrijver neem je altijd een positie in ten opzichte van je personages en de lezer. Uit het werk van Wayne C. Booth over de retoriek en ethiek van fictie leer je over de effecten. En we exploreren hoe spelen met vertelperspectief je traint in creativiteit en empathie.

3. Bepalen van het tijdsverloop
Een verhaal is altijd een uitsnede uit een veel langer tijdsverloop. We oefenen met temporele compositie, en ervaren hoe dat ook buiten de literatuur helpt om te focussen en je mentale lenigheid te vergroten.

4. Ontwikkelen van een stijl
Pas als je zinnen schrijft komt een werk tot leven. Aan de hand van ‘Style in Fiction’ van Leech en Short worden literaire stijlkenmerken besproken.

Vooraf lees je een literair werk dat door de cursus heen als ijkpunt dient. Delen van theoretische werken geven de noodzakelijke verteltechnische basis. Maar je gaat natuurlijk ook zelf aan de slag met fictie-opdrachten. Daarnaast exploreren we persoonlijke en professionele toepassingen, bijvoorbeeld in de geneeskunde, bedrijfskunde, journalistiek, geschiedenis en natuurkunde.

Studielast

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

  • Seminars: 6 bijeenkomsten van 3 uur

  • Schrijflab: 1 (weekend)dag van 8 uur

  • Lezen van literatuur en praktisch werk: 8 uur per week, gedurende zes weken

  • Eindopdrachten: 60 uur

Toetsing

Studenten schrijven twee korte verhalen en een essay waarin wordt gereflecteerd op de besproken theorie. Voor alle drie moet een voldoende worden behaald. Alle drie deze onderdelen tellen even sterk mee in de uiteindelijke beoordeling.

Blackboard en uSis

Dit vak maakt gebruik van Blackboard. Studenten kunnen zich twee weken voor het begin van het vak aanmelden voor de Blackboardpagina.

N.B. Studenten hoeven zich voor Honours Classes niet te registreren via uSis. Jouw registratie wordt centraal geregeld.

Literatuur

Tijdens het eerste college wordt een reader met secundaire literatuur uitgedeeld.

Aanmelden

Registreren voor dit vak is van maandag 7 november tot en met zondag 20 november mogelijk via de Honours Academy, via deze link

Contact

Dr. Pauline Slot