Studiegids

nl en

Academisch Ondernemen

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Dit vak is een Honours Class en is in principe dus alleen toegankelijk voor studenten van het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor reguliere studenten..

Beschrijving

In deze Honours Class komen de verschillende aspecten van het wetenschappelijk ‘bedrijf’ aan de orde. Je gaat zelf aan de hand van de vraagstelling voor je bachelorscriptie actief aan de slag. Als wetenschapper communiceer je met veel uiteenlopende groepen: mede-wetenschappers, maar ook ‘het brede publiek’: je wilt hen informeren over jouw onderzoeksresultaten, en het is belangrijk dat je duidelijk maakt waarom jouw onderzoek belangrijk is. Verschillende vaardigheden zijn dan van belang: schrijven, presenteren, omgaan met ‘de media’ etc. Met sommige van deze vaardigheden zul je kennis maken in een (gast)college, met andere, zoals schrijven, ga je zelf aan de slag.

Om onderzoek te doen, is geld nodig en de hedendaagse wetenschapper moet daarom ook ‘academisch ondernemerschap’ ontwikkelen: subsidies aanvragen en budgetteren zijn daarbij belangrijk.

Leerdoelen

Na dit vak te hebben afgesloten, zullen studenten:

 • een doelgroep voor een onderzoek kunnen bepalen;

 • een leken-introductie op kunnen stellen voor een onderzoeksvoorstel;

 • in staat zijn een onderzoeksvraag te (her)definieren;

 • de academische relevantie van een onderzoek kunnen benoemen;

 • een maatschappelijke relevantie van een onderzoek kunnen identificeren;

 • een subsidievoorstel kunnen opstellen.

Rooster

8 bijeenkomsten in collegejaar 2016-2017 (Maart 2017 – April 2017)

7 maart (16.00 – 19.00) – college 1: wetenschappelijk onderzoek en bachelorscriptie
14 maart (16.00 – 19.00) – college 2: hoe communiceer je over ‘kenniskapitaal’
21 maart (16.00 – 20.00) – College 3: presentaties van vraagstellingen aan elkaar
28 maart (16.00 – 19.00) – College 4: Aanvragen van onderzoeksgeld.
4 april (16.00 – 19.00) – College 5: Het creëren van maatschappelijke relevantie
11 april (16.00 – 19.00) – College 6: Wetenschap en Bedrijf
18 april (16.00 – 19.00) – Workshop Academisch Ondernemen
25 april (16.00 – 19.00) – Workshop Academisch Ondernemen

Locatie

De Honours class zal op Wijnhaven in ruimte 260 naast de Inspirationlab plaatsvinden

Programma

Let op: dit is een voorlopig programma!

De werkvorm: 3 uur durende College’s, waarvan 1,5 uur inhoudelijke input, en 1,5 uur workshop, waarbij de theorie in de praktijk wordt gebracht. Een overzicht van het programma:

 • College 1: wetenschappelijk onderzoek en bachelorscriptie
  In dit college ligt de focus bij de verschillende manieren van onderzoek doen/ kennis vergaren in diverse wetenschappelijke domeinen zoals de natuurwetenschappenen de sociale wetenschappen. Ook inter- en transdisciplinair onderzoek komt aan de orde: bij deze laatste vorm van onderzoek wordt kennis ontwikkeld in de context waarin de nieuwe kennis vervolgens wordt toegepast.
  Docent: Emeritus Professor Jan Kijne

 • College 2: hoe communiceer je over ‘kenniskapitaal’
  Met de wellicht wat vage term ‘kenniskapitaal’ wordt bedoeld de waardering door de externe wetenschappelijke wereld van de kennis die binnen universiteit en onderzoeksgroep waarin je werkt is gegenereerd. Bewezen kwaliteit vormt als het ware de basis voor het vertrouwen dat toekomstig onderzoek zal worden uitgevoerd in een kwalitatief goede context. Dit ‘verdiend vertrouwen’ speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van aanvragen voor subsidie. Er zijn verschillende methoden om wetenschappelijke kwaliteit te meten.
  Docent : drs. ir. Marjoleine van der Meij – FALW Athena Institute

 • College 3 (seminar van 4 uur): presentaties van vraagstellingen aan elkaar
  In twee sessies worden de vraagstellingen voor de BA-scripties van de deelnemende studenten door hen gepresenteerd en besproken, mede aan de hand van de verkregen kennis uit college 1 en 2.
  Docent: drs. M. van Haaren en Ir. S. P. Louwaars

 • College 4: Hoe kom je als onderzoeker aan geld om onderzoek te doen?
  Wetenschappers besteden een (fors) deel van hun tijd aan het schrijven van onderzoeksvoorstellen en subsidieaanvragen met het doel financiële middelen te vinden voor de uitvoering van hun onderzoek. Waarop moet je letten als je dit soort aanvragen schrijft? Wat zijn de verschillen tussen diverse subsidieverstrekkers, zoals NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), de Europese Unie of een bedrijf?
  Docent: drs. Ivo de Nooijer

 • College 5: Hoe creëer je maatschappelijke relevantie
  Om onderzoek te doen, is geld nodig en de hedendaagse wetenschapper moet daarom ook ‘academisch ondernemerschap’ ontwikkelen. Steeds vaker is co-financiering door maatschappelijke partijen (overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) een vereiste om onderzoeksubsidies te verkrijgen. Dat betekent dat onderzoekers potentiële kennisgebruikers moeten overtuigen mee te financieren aan onderzoek
  Docent: dr. Ir. Femke Merx

 • College 6: wetenschap en bedrijf
  Alvast oefenen in de boardroom en start ups door spannende tijden loodsen. Tijdens dit college krijgen studenten een inkijk in de kunst van het ondernemen. Op een informele, soms confronterend, open en toegankelijk wijze helpt hij studenten bij het maken van keuzes die gericht zijn op toekomstmogelijkheden buiten het wetenschappelijk onderzoek
  Docent: dr. Harmen Jousma

 • College 7: Tijdens dit college gaan studenten samen aan de slag met de vraag: “hoe kunnen we de universiteit ondernemender maken”. De voorbereidingen en basis die tijdens dit college wordt gelegd, vormt de basis voor de actieve en interactieve sessie die op dinsdag 21 april gegeven zal worden.
  Docent: Ir. S. P. Louwaars, center for Innovation/ Living Lab.

 • College 8: Het laatste college van deze Honours Class wordt ingevuld door het Center for Innovation, studenten zijn gevraagd om de universiteit ondernemender te maken. Hier gaat de groep zelf een invulling aan geven. Daarnaast zullen we dit laatste college ook gebruiken voor een terugblik/ evaluatie.
  Docent: Ir. S. P. Louwaars, center for Innovation/ Living Lab.

Studielast

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

 • Hoorcolleges & workshops:8 bijeenkomsten à 3 uur

 • Lezen van literatuur en praktisch werk: 74 uur

 • Opdrachten & eindopdracht: 30 uur

Toetsing

 • Presentatie (20%)

 • Subsidievoorstel (60%)

 • Participatie (20%)

 • Deelname aan colleges is verplicht (pass/ fail)

Blackboard en uSis

Dit vak maakt gebruik van Blackboard. Studenten kunnen zich twee weken voor het begin van het vak aanmelden voor de Blackboardpagina.

N.B. Studenten hoeven zich voor Honours Classes niet te registreren via uSis. Jouw registratie wordt centraal geregeld.

Literatuur

Literatuur wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Registreren voor dit vak is van maandag 7 november tot en met zondag 20 november mogelijk via de Honours Academy, via deze link

Contact

Ir. Sjoerd Louwaars