Studiegids

nl en

Stralingshygiëne

Vak
2014-2015

Beschrijving

Het vak Stralingshygiëne voor BFW is bedoeld om je veilig en verantwoord te leren omgaan met ioniserende straling en radioactieve stoffen. Tijdens de hoor- en werkcolleges in Leiden wordt de theorie besproken die nodig is om goed te begrijpen wat straling is, wat de risico’s zijn en wat de te nemen veiligheidsmaatregelen zijn. De onderwerpen variëren van kernfysica en stralingsdosimetrie tot radiobiologie en wet- en regelgeving. Het vak omvat één practicumdag op het Reactor Instituut Delft en is bedoeld om de tijdens de theorieonderdelen besproken kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen. In drie experimenten maak je kennis met verschillende typen stralingsdetectoren en diverse analysemethoden zoals gammaspectrometrie en vloeistofscintillatiemeting. Het vaststellen en opruimen van een laboratoriumbesmetting en het analyseren van een mogelijke inwendige besmetting met radioactiviteit komen eveneens aan bod. Specifieke vaardigheden gericht op het gebruik van radionucliden als tracer voor biochemisch of farmacologisch onderzoek, zoals onder andere het labelen van een eiwit met radioactief jodium, worden in de practica ingebouwd.

Coordinator

Dr. M.Schouwenburg

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege en practicum

Literatuur

  • G. Brouwer en J. van den Eijnde. Praktische Stralingshygiëne. Uitgever: Syntax Media Uitgeverij. ISBN: 9789077423615.

  • J.H.G.M. van de Eijnde, Bohn Stafleu Van Loghum + Werkboek Practicumhandleiding (beide te koop tijdens de cursus in Delft).

Toetsing

Tentamen en beoordeling van de practica tijdens de practicumdag

Opmerkingen

Het vak leidt tevens op tot het door de overheid erkende diploma Stralingshygiëne deskundigheidsniveau 5B, dat vereist is om zelfstandig met radioactieve stoffen te mogen werken.
Aanvullende informatie wordt uiterlijk twee weken voorafgaand aan het vak op onze eigen website geplaatst. Via deze pagina worden tevens de lesmaterialen en oefenexamens aangeboden.