Studiegids

nl en

Inleiding Oudfriese Taal en Cultuur

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

De noordelijke streken van wat nu Nederland en Duitsland is, werden in de Middeleeuwen bewoond door de Friezen. In de loop van de dertiende eeuw ontwikkelde zich daar een eigen Friestalige schriftcultuur. Niet zo uitbundig en divers als in het zuidelijker Holland of in het oostelijker Saksenland, maar wel heel karakteristiek en met een nadruk op beeldend geschreven rechtsteksten. Bovendien is het Fries van die rechtsteksten nogal conservatief en echt “oud”, vergeleken bij de geschreven volkstalen van de buren. Door het lezen en bestuderen van zulke rechtsteksten stap je in een totaal andere wereld. Die werd vooral door geweld beheerst, want bloedwraak om aangedaan leed recht te zetten, lag steed op de loer. Je maakt ook kennis met Fries-ideologische propaganda (toen al!) en poëzie. Er wordt aandacht besteed aan een aantal taalkundige aspecten, die typisch (Oud-)Fries zijn, en aan de cultuur-historische en sociale context van Friesland in de Middeleeuwen.

Leerdoelen

Het verwerven van:

  • inzicht in en begrip van de Oudfriese grammatica;

  • vaardigheid in het analyseren, vertalen en verklaren van Oudfriese teksten;

  • inzicht in de middeleeuwse Friese literatuur en cultuurgeschiedenis.

Rooster

2e semester, vrijdag 13.15-15.00. Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege van wekelijks twee uur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen, bestaande uit:

  • een stukje Oudfries ter vertaling en grammaticale vragen (40%)

  • korte, open vragen over literatuur en cultuur (60%)

Blackboard/webpagina

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Deze Blackboard site wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (wekelijkse opdrachten), extra informatie en proeftentamens. Daarnaast bevat het een discussieforum.

Literatuur

*R.H. Bremmer, Introduction to Old Frisian. History, Grammar, Reader, Glossary (Amsterdam & Philadelphia: Benjamins, 2009). *R.H. Bremmer, ‘Hir is eskriven’. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum: Verloren / Leeuwarden: Fryske Akademy, 2004).

Beide boeken kunnen via de docent besteld worden: r.h.bremmer @hum.leidenuniv.nl

Aanmelden

Via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Secretariaat Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272604; mail: ndd@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: dhr. dr. B.P.M. Dongelmans, P.N. van Eyckhof 1 (gebouw 1167), kamer 001b

Opmerking

Studenten worden verwacht voorbereid op het college te komen vanaf de eerste week. Het werk voor iedere week staat op Blackboard. Vergeet niet je daarvoor in te schrijven!
Ieder college begint met een hoorcollege-achtige vorm, waarin de docent een bepaald onderwerp behandelt. Daarna volgt taalkundige en inhoudelijke bespreking van een tekstgedeelte dat de studenten thuis hebben voorbereid, meestal in samenhang met een artikel. De voertaal is Nederlands (but English is no problem at all, if necessary).