Studiegids

nl en

Onderzoeksmethoden Taalbeheersing

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een taalbeheerser beheerst zijn taal. Maar bovenal weet hij taalgebruikers te adviseren over hoe ze hun taal zo effectief mogelijk kunnen gebruiken. Die adviezen zijn het resultaat van onderzoek: onderzoek naar welke normen er gelden voor argumentatie, naar hoe je het beste een speech kunt beginnen, naar patronen in alledaagse gesprekken, naar de eigenschappen van een goed beleidsrapport, enzovoort. In dit college wordt besproken hoe het vak taalbeheersing zich heeft ontwikkeld en blijft ontwikkelen, welke onderwerpen het heeft en welke onderzoeksmethoden voor welke onderzoeksvragen geschikt zijn. Speciale aandacht wordt besteed aan verschillende soorten van onderzoek: analytisch-conceptueel onderzoek en empirisch onderzoek (zowel experimenteel onderzoek als corpusonderzoek).

Leerdoelen

  • Kennismaking met de geschiedenis en onderzoeksgebieden van de taalbeheersing..

  • Kennismaking met de onderzoeksmethoden van de taalbeheersing.

  • Inzicht in de ontwikkeling en samenhang van het vak.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

De totale studielast voor deze cursus is 140 uur:

Colleges: 24 uur
Twee verplichte lezingen: 2 uur
Voorbereiding elke collegeweek: 72 uur (6 uur p/w voor lezen en schrijfopdracht over de stof)
In groepjes werken aan onderzoeksvoorstel: 25 uur
Voorbereiden referaat over onderzoeksvoorstel: 5 uur
Tentamen leren: 12 uur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen en groepsopdracht (onderzoeksvoorstel; mondelinge presentatie over onderzoeksvoorstel). Het cijfer voor het tentamen draagt 75% bij aan het eindcijfer; de groepsopdracht 25%.Opdrachten, schriftelijk tentamen en bijwonen van minimaal één taalbeheersingslezing.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Wordt op Blackboard bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Mevr. dr. Henrike Jansen