Studiegids

nl en

Crisis! Individuele en collectieve rampspoed in de Oudheid

Vak
2012-2013

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

De wereld is vol dreiging, zowel voor het individu als voor zijn gemeenschap. Rampspoed ligt altijd op de loer: oorlogen, ziekten, natuurrampen… Maar de moderne mens heeft de nodige beschermende maatregelen getroffen. De antieke mens moest het zonder doen: een longontsteking was fataal en er was geen tsunamialarm. Er dreigde voortdurend honger, oorlog, slavernij, natuurgeweld en wat al niet. Dit werkcollege beoogt de verschillende crises die in de Oudheid actueel waren, in kaart te brengen.

Ook gaat het college in op de manier waarop met die crises werd omgegaan: welke oplossingen werden er gekozen en waarom? Om ziekte tegen te gaan, ging men bijvoorbeeld naar een heiligdom van de genezende god Asclepius. Maar hoe dacht men natuurrampen en kindersterfte te vermijden? Was dit een zaak van het individu of moest men daar als gemeenschap iets aan doen?

Behalve tot een goed inzicht in de verschillende antieke crises kunnen we door middel van de studie van de Oudheid ook een nieuw licht werpen op de hedendaagse opvattingen over crisis en onze eigen manieren van crisismanagement.

Leerdoelen

De student leert na te denken over het idee ‘crisis’ en is op de hoogte van hedendaagse literatuur over dat onderwerp. Verder biedt het college een verdieping van kennis van de politieke, sociale, culturele en religieuze geschiedenis van Griekenland en Rome.
Zowel de mondelinge als de schriftelijke vaardigheden worden verder ontwikkeld.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Participatie (literatuurstudie en discussie) (30%), presentatie (20%), werkstuk (50%).

Blackboard

Ja, voor distributie van literatuur.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

E-mail: Mw. K. Beerden MPhil

Opmerkingen

Studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur hebben toegang tot dit werkcollege. In overleg met de docent kunnen ze dit werkcollege volgen voor 5 of 10 ECTS.