Studiegids

nl en

De smaak van de Oudheid: antieke voedselcultuur

Vak
2012-2013

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

De Romeinse relmuis was een ware lekkernij. Door dit dure eekhoornachtige beestje op te dienen bij een banket liet een Romein zijn status zien. Grieken aten slakken, knollen en bollen omdat ze de potentie zouden bevorderen.
Dit zijn maar een paar voorbeelden van de functies van voedsel in de antieke wereld. Wat je at, wanneer, maar ook hoe en met wie, waren centrale aspecten in de beleving en praktijk van (onder andere) antieke religie, seksualiteit, en politiek. Hieruit blijkt dat antieke maatschappelijke structuren en voedsel onlosmakelijk met elkaar verbonden waren: om de antieke wereld écht te begrijpen moeten we ook haar voedselcultuur bestuderen.
In dit werkcollege onderzoeken we de manieren waarop de antieke mens met eten en voedselbereiding omging, onder andere met behulp van begrippen zoals acculturatie en identiteit. Gezamenlijk doen we wekelijks thematische literatuurstudies van primaire en secundaire bronnen. Verder bestudeert iedere student een deelaspect (naar eigen keuze), presenteert dit onderwerp aan de groep en schrijft hierover een werkstuk.

Leerdoelen

Bij dit werkcollege ligt het accent enerzijds op de vaardigheid in het houden van een referaat en het schrijven van een werkstuk. Anderzijds verwerft de student ook kennis en inzicht wat betreft etensgewoonten in de antieke wereld en een begrip van de moderne wetenschappelijke discussie daarover.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Participatie (literatuurstudie en discussie) (30%), presentatie (20%), werkstuk (50%).

Blackboard

Ja, om literatuur te distribueren; om een forum te hebben waarop de studenten posten; om primaire bronnen te plaatsen

Literatuur

Ter oriëntatie (aanschaf niet verplicht): J.M. Wilkins & S. Hill, Food in the ancient world (Blackwell: Malden, MA 2006)
Verdere literatuur wordt nader bekend gemaakt en zal bestaan uit artikelen en antieke teksten in vertaling.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

E-mail: Mw. K. Beerden MPhil

Opmerkingen

Studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur hebben toegang tot dit werkcollege. In overleg met de docent kunnen ze dit werkcollege volgen voor 5 of 10 ECTS.