Studiegids

nl en

Licht op Italië

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Reguliere toelatingseisen voor het volgen van een universitaire studie

Beschrijving

‘Licht op Italië’ is een cursus die uit twee onderdelen bestaat: lezingen en literatuurstudie. De lezingen vinden plaats op een tweetal studiedagen, met telkens minstens zes sprekers. De twee studiedagen vinden beide plaats in het tweede semester. Een van beide dagen vindt plaats in Leiden, de andere op een nog te bepalen andere Nederlandse universiteit.

Leerdoelen

  • Verdiepte kennis van en verdiept inzicht in onderwerpen en thema’s uit de geschiedenis van de Italiaanse kunst en cultuur.

  • Bekendheid met en inzicht in lopend onderzoek naar Italiaanse kunst door specialisten die aan verschillende universiteiten en musea verbonden zijn.

  • In staat zijn kritische vragen te stellen bij de in de cursus gepresenteerde onderzoeken.

  • In staat zijn om afhankelijk van het onderwerp van studie een verantwoorde keuze maken uit verschillende benaderingen in de kunstgeschiedenis.

Rooster

De lezingendagen en het tentamen vinden plaats op nader te bepalen dagen in de loop van het tweede semester.
De eerste onderzoeksdag is vrijdag 15 februari in Leiden en de tweede onderzoeksdag is op vrijdag 26 april op de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege.

  • Zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen over de lezingen en over relevante literatuur.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en voor mededelingen.

Literatuur

Wordt op een later moment bekend gemaakt en afhankelijk van de participerende sprekers.

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E. Grasman (coördinatie)

Opmerkingen

N.v.t.