Studiegids

nl en

Beeldhouwkunst als museumcollectie

Vak
2012-2013

Toelatingseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

Musea die zich uitsluitend richten op het verzamelen en tonen van sculptuur nemen een eigen plaats in in het internationale museale veld en zijn beperkt in aantal. Niet zelden is de oorsprong van een sculptuurmuseum een particuliere collectie. Veelal ligt de focus op de moderne en hedendaagse beeldhouwkunst en stelt deze keuze speciale voorwaarden aan het museumgebouw. Een nauwe band van deze musea met het wetenschappelijk onderzoek is een andere karakteristiek. Doel van deze workshop is deze internationale sculptuurmusea in kaart te brengen en hun verschillen en overeenkomsten te identificeren. Tenslotte zal worden ingegaan op het bestaansrecht van deze sculptuurmusea: in hoeverre verschaft de beeldhouwkunst het alibi om zich in een museaal getto af te scheiden?

Leerdoelen

  • Kennis hebben van een selectie in beeldhouwkunst gespecialiseerde kunstmusea en de (twintigste eeuwse) beeldhouwkunst die daar gepresenteerd wordt visueel kunnen analyseren.

  • In zicht hebben in hoe (beeldhouw-)collecties tot stand komen en hoe deze toegankelijk worden gemaakt voor specifieke doelgroepen.

  • Kunnen omgaan met bronnen en literatuur op het gebied van de (inter)nationale beeldhouwkunst.
    In staat zijn om over de receptie van beeldhouwkunt in een land een beredeneerd oordeel te formuleren.

  • Een presentatie van 15 minuten over de eigen onderzoeksbevindingen kunnen voorbereiden en presenteren en effectief kunnen reageren op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten.
    Een gestructureerd betoog kunnen schrijven van circa 3000 woorden, exclusief noten en bibliografie, vanuit een compacte en weloverdachte probleemstelling.

Rooster

Conceptrooster: 5x op donderdag 13.00 – 17.00 uur (13/9, 27/9, 11/10, 15/11 en 22/11). Locatie: Museum Beelden Aan Zee. Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijs

Werkcollege, gecombineerd met onderzoek in het museum.
Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

  • Werkstuk, paper e.d. (70 %).

  • Referaat en actieve deelname aan discussies (30 %).

Blackboard

Wordt geen gebruik van gemaakt.

Literatuur

Lezen ter voorbereiding: algemene literatuur over museum Beelden aan Zee, Scheveningen; Kröller-Müller Museum, Otterlo; Henry Moore Foundation & Henry Moore Institute, Much Hadham / Leeds; Georg Kolbe Museum, Berlijn; Gerhard-Marcks-Haus, Bremen; Lehmbruck-Museum, Duisburg; Musée Maillol, Parijs; Musée Zadkine, Parijs; Musée Bourdelle, Parijs; Hirshhorn, Washington; Nasher Sculpture Center, Dallas; enz.

Registratie

Via Usis

Registratie Studeren à la carte and Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Prof. dr. J.B.J. Teeuwisse

Opmerkingen

Geen.