Studiegids

nl en

Themacursus Design en Wooncultuur: Concepten, ontwerpers, objecten 1850-2000

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De cursus behandelt voorbeelden van Design en wooncultuur met als uitgangspunt de invalshoek van gender. Gender wordt geproblematiseerd aan de hand van colleges over verschillende tijden en in samenhang met culturele begrippen als oriëntalisme, modernisme en postmodernisme. De vormen van design die aan bod komen zijn onder meer: interieurvormgeving, grafische vormgeving, Afrikaanse kunst en vormgeving, keramische vormgeving, kleur en gender.

Leerdoelen

  • Aan de hand van producten uit Westerse en Niet-westerse cultuurgebieden kennis hebben van het analyseren van design en wooncultuur vanuit een conceptueel en design historisch perspectief.

  • Het belang van de specifieke kunst- en cultuurhistorische concepten modernisme, japonisme, en oriëntalisme kennen en deze concepten kunnen verbinden met ontwerpers en objecten in een bepaalde periode van de kunstgeschiedenis

  • Verdiepende/specialistische kennis hebben ten aanzien van het concept gender, en dit concept als invalshoek bij de bestudering van design en wooncultuur kunnen hanteren, gerelateerd aan ontwerpers en objecten in Europa en de Verenigde Staten en culturen in Afrika en de Arabische wereld.

  • Casussen (case studies) onderkennen als een methode van diepteanalyse, waarbij specifieke (ook andere dan de hier behandelde) concepten als uitgangspunt gekozen kunnen worden.

  • De gebruikte concepten en casussen kunnen plaatsen in een kunsthistorisch perspectief.

Rooster

Conceptrooster: vrijdag 11-13 uur. Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecolleges met discussie over bestudeerde literatuur.

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets over colleges 1-6 met open en gesloten vragen voor 50% van het eindcijfer.

  • Schriftelijke eindtoets over colleges 7-13 met open en gesloten vragen voor 50% van het eindcijfer

De deelcijfers kunnen compenseren tot een 6.0 minimaal gemiddeld.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor studiemateriaal, oefententamen, het inleveren van tentamens.

Literatuur

  • Cursusreader met teksten.

  • Beeldmateriaal op Backboard.

  • Cursusboek: Design en gender. Van representatie tot object en ding, Amsterdam (Amsterdam University Press) 2011.

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M.H. Groot (coördinator).

Opmerkingen

Het cursusboek dient voor aanvang van het college te worden aangeschaft.