Studiegids

nl en

Inleiding Middeleeuwse Architectuur en Kunst 500-1500

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Dit inleidende college geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de architectuur, beeldende kunst en kunstnijverheid van de periode van circa 400 tot 1500. De cursus is thematisch van opzet. In dertien hoorcolleges worden de belangrijkste kunstuitingen uit genoemde periode onder de loep genomen (architectuur, beeldhouwkunst, boekproductie, reliekhouders, glasshilderkunst, paneelschilderkunst en fresco’s) en wordt tevens veel aandacht besteed aan de diverse kloosterordes, liturgie, reliekencultus, iconografie en de relatie tussen kunstenaar en opdrachtgever.

Leerdoelen

  • Inzicht in wat het kennisgebied middeleeuwen in Europa – globaal de periode van 400-1500 – behelst.

  • Selecte objecten die representatief zijn voor de middeleeuwse architectuur, beeldende en toegepaste kunsten kunnen herkennen en dateren.

  • Kunnen omgaan met middeleeuwse bronnen en de dateringproblematiek ten aanzien van middeleeuwse objecten.

  • Inzicht in de historische, culturele en liturgische context waarin middeleeuwse objecten functioneren.

  • Inzicht, ook op basis van visuele analyse, in het functioneren van kunst, en de relatie tussen kunstenaar en opdrachtgever.

  • Elementair inzicht in het herkennen van stijlhistorische ontwikkelingen binnen de genoemde periode.

  • Bekendheid met enkele wetenschappelijke benaderingen m.b.t. middeleeuwse artefacten.

Rooster

Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Tussentoets (…%) en schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (…%). [navragen]

Blackboard

Rooster en informatie betreffende de cursus zijn te vinden op Blackboard. Hier verschijnen ook de tijdens de colleges vertoonde PowerPoints.

Literatuur

Naast de algemene literatuur wordt gebruik gemaakt van een reader. [navragen!]

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E. den Hartog (coördinator).

Opmerkingen

N.v.t.