Studiegids

nl en

Tota Italia: de eenheid en verscheidenheid in 'Romeins' Italie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Tussen 340 v.Chr. en 275 v. Chr. verwierf Rome zich een hegemoniale positie in Italië. Welke middelen werden hiervoor gebruikt, hoe functioneerde het Romeinse systeem van bondgenootschappen en welke effecten had de Romeinse overheersing op de lange termijn op de betrokken samenlevingen? De deelnemers aan het college kunnen ofwel een gebiedsoverstijgend thema kiezen (kolonisatie, Romeinen en bondgenoten in het Romeinse leger; het voortbestaan dan wel verdwijnen van andere talen dan het Latijn, etc.) ofwel een bepaald gebied voor hun rekening nemen (bijv. Etrurië, Umbrië, Lucanië, Apulië, Samnium of Gallia Cisalpina).
Een fel omstreden kwestie is in hoeverre Italië in het bestudeerde tijdvak werd ‘geromaniseerd’ – zelfs de bruikbaarheid van deze term staat ter discussie. Een andere belangrijke vraag is hoe het uitbreken van de Bondgenotenoorlog (91-88 v.Chr.) moet worden verklaard.

Leerdoelen

Verdiepte kennis van de geschiedenis van Italië in het tijdvak 338 v.Chr-88 v. Chr.; vermogen om standpunten van verschillende auteurs (mede op basis van het primaire bronnenmateriaal) kritisch tegen elkaar af te wegen. Versterking van het vermogen om in een goed gestructureerd werkstuk een eigen standpunt te ontwikkelen.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Eindcijfer wordt bepaald door kwaliteit van het werkstuk, onder meeweging van referaat en deelwerkstuk.

Blackboard

-

Literatuur

E.T. Salmon, The making of Roman Italy (1982); H. Mouritsen, Italian Unification (London 1998). De boeken behoeven niet te worden aangeschaft.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

E-mail: Prof.dr. L. de Ligt