Studiegids

nl en

“I sat amidst the ruins”. Introductie tot de omgang met antieke bronnen

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze collegereeks wordt een inleiding geboden op enkele typen bronnen die specifiek zijn voor de oude geschiedenis, te weten de papyri, de inscripties en de archeologische artefacten (waaronder de munten). Er zal worden ingegaan op de grondbeginselen en historiografie van de vakken die zich met de ontsluiting van deze bronnen bezighouden: de epigrafiek, de papyrologie, de archeologie en de numismatiek. Historici moeten enig inzicht hebben in deze vakken teneinde zelfstandig de vereiste bronnenkritiek te kunnen uitoefenen, ook als het om niet-literaire bronnen gaat. Specialisten in elk van de vier vakken zullen ook met de deelnemers aan dit college het Museum van Oudheden, het Papyrologisch Instituut en het Geldmuseum bezoeken en daar iets van de praktijk laten zien. Wie belangstelling heeft voor de oude geschiedenis kan eigenlijk niet buiten dit college – een groot deel van het bronnenmateriaal dreigt dan een gesloten boek te blijven.

Leerdoelen

Na het volgen van deze collegereeks heeft men voldoende kennis van de grondbeginselen van de epigrafiek, papyrologie, archeologie en numismatiek om kritisch met bronnenpublicaties op genoemde gebieden om te kunnen gaan.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege, plus demonstratie

Toetsing

Door middel van een paper op basis van een individueel onderzoek op basis van bronnen/literatuur.

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van blackboard, wel van de website Oude Geschiedenis

Literatuur

Literatuur wordt tijdens het college verstrekt.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dr. F.G. Naerebout, Dr. P. Belien, Dr. F.A.J. Hoogendijk & Dr. M.J. Versluys