Studiegids

nl en

Verschil moet er zijn?

Vak
2012-2013

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

In beleid, in wetgeving, in de praktijk, in Kamerdebatten en in kranten wordt er verschil gemaakt: bijvoorbeeld naar klasse, etniciteit, gender, seksualiteit, opleiding, leeftijd of geloof. Soms gebeurt dat opzettelijk en expliciet, soms niet. Het trekken en hertrekken van grenzen en het maken van verschil leidden soms tot uitgebreide debatten en soms ook niet. Bepaalde grenzen zijn hard en lijken moeilijk te veranderen, andere blijken op een gegeven moment opnieuw getrokken te worden. Niet alle verschillen zijn op elk moment even belangrijk. In deze cursus gaat het om de verschillen die een verschil maakten.
Aan de hand van primaire bronnen (bijvoorbeeld Kamerdebatten en krantenartikelen) gaan we onderzoeken waar en wanneer verschil belangrijk werd gemaakt.

Leerdoelen

  • Inzicht verkrijgen in processen rond afbakening;

  • Leren van vaardigheden voor het doen van zelfstandig onderzoek; schrijven werkstuk op basis van literatuur en archiefmateriaal

  • Het mondeling presenteren van onderzoeksbevindingen.

  • Leren samenwerken

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Referaat en werkstuk

Blackboard

Literatuur

Literatuur wordt later bekend gemaakt

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: prof.dr. M.L.J.C. Schrover