Studiegids

nl en

Slavernij in de Grieks-Romeinse wereld

Vak
2012-2013

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Slavernij was in de pre-moderne tijd een zeer gangbare vorm van onvrije arbeid. Toch zijn er in de loop van de geschiedenis slechts vijf ‘slaven-maatschappijen’ geweest waarin slaven meer dan 20 % van de bevolking uitmaakten. Tot deze selecte groep behoren het klassieke Athene en Romeins Italië. Juist omdat de alomtegenwoordigheid van slaven in de Grieks-Romeinse wereld zo vanzelfsprekend lijkt, worden allerlei problemen gemakkelijk over het hoofd gezien. Zo kan men zich afvragen waardoor juist in Griekenland en Rome slavenmaatschappijen zijn ontstaan. En kwamen de Griekse en Romeinse slaven vandaan? Werden de meeste slaven bijvoorbeeld als slaaf geboren of werden de meesten juist gekocht? Waren er evenveel mannelijke als vrouwelijke slaven of zijn er aanwijzingen dat een van beide geslachten in de meerderheid was. Werden mannelijke en vrouwelijke slaven ingezet in dezelfde sectoren van het maatschappelijke en economische leven of kunnen er op dit punt verschillen worden vastgesteld. Hoe zit het met het uitzicht van slaven op vrijlating: was dit (voor sommige categorieën slaven?) een reëel perspectief of waren de kansen gering? En werden ex-slaven gemakkelijk opgenomen in de maatschappij of bleven zij een herkenbare groep van tweederangs-burgers? Waar deze vragen op zich al interessant zijn, is het bedoeling de inzichten van de deelnemers (inclusief de docent) verder aan te scherpen door de vergelijking tussen Griekenland en Rome.

Leerdoelen

Inzicht in de rol van slavenarbeid in de Grieks-Romeinse maatschappij en economie en in de implicaties hiervan voor ons begrip van het maatschappelijke leven in het klassieke Griekenland en Romeins Italie.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Werkstuk.

Blackboard

-

Literatuur

-

Aanmelden

Via uSis.

Contact

E-mail:
Prof.dr. L. de Ligt

Opmerkingen

Studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur hebben toegang tot dit werkcollege. In overleg met de docent kunnen ze dit werkcollege volgen voor 5 of 10 ECTS.