Studiegids

nl en

Human Resource Management

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In het kader van de minor Bedrijfswetenschappen wordt ook dit jaar het vak Human Resource Management aangeboden.
Bij het vak Human Resource Management zal aandacht worden besteed aan de relatie tussen de onderneming en haar werknemers; de benadering is voornamelijk vanuit een psychologische invalshoek, waarbij tevens basisconcepten uit de psychologie aan de orde worden gesteld. Het vak bestaat ondermeer uit volgende onderwerpen:

 • Inleiding in Human Resource Management en Organisational Behavior

 • Het Individu binnen de Organisatie

 • Persoonlijkheidsleer

 • Perceptie en Attributie

 • Motivatie

Leerdoelen

Doel van het vak:
Een eerste introductie te bieden in het vakgebied Human Resource Management. Daarnaast wordt achtergrond geboden in grondbeginselen van de psychologie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Inzicht in het vakgebied Human Resource Management

 • Inzicht in belangrijkste principes die binnen het vakgebied gehanteerd worden

 • Inzicht in elementaire grondbeginselen van de psychologie

Rooster

Kies bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Drs Menno A. Mennes, nog niet bekend

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Drs Menno A. Mennes, nog niet bekend

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het tentamen bestaat uit twee onderdelen:

 • Opdrachten die in de hoorcolleges worden verstrekt

 • Een multiple choice tentamen

Inleverprocedures
Opdrachten worden in hardcopy tijdens de hoorcolleges ingeleverd. Nadere informatie wordt tijdens de hoorcolleges geboden

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Principles of Organizational Behavior, Slocum & Hellriegel, 12e editie, isbn 978-0324581157 (te verkrijgen bij boekhandels Jongbloed en Kooyker)

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Drs M.A. Menno Mennes

 • Werkadres: Steenschuur 25, Kamer B2.36

 • Bereikbaarheid: via secretariaat Bedrijfseconomie

 • Telefoon: 071-5277851

 • E-mail: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: : Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Centrum voor Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.29

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.