Studiegids

nl en

Werkgroep Vorm en Betekenis

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Syntaxis 1, 2, semantiek 1 & 2 moeten gevolgd zijn.

Beschrijving

In deze werkgroep wordt een onderwerp of taalkundig verschijnsel aangepakt dat relevant is voor het raakvlak van de syntaxis en de semantiek (ofwel de “syntax-semantics interface”). Tijdens het eerste deel van de werkgroep wordt tijd en aandacht besteed aan belangrijke artikelen over het onderwerp /verschijnsel (recente, zowel als minder recente maar mogelijk “klassieke” artikelen), zodat studenten vertrouwd raken met de problemen en de vragen die daarmee samenhangen, en met de verschillende manieren waarop die problemen en vragen kunnen worden benaderd. De student kiest in het tweede deel van de cursus een taal waarin hij het onderwerp of verschijnsel in kwestie bestudeert. Geeft de door mij gekozen taal een nieuw perspectief op de zaak? Is het wellicht het geval dat begrip van het onderwerp/verschijnsel leidt tot een beter inzicht in de structuur van de door mij gekozen taal meer in het algemeen? De keus voor een bepaalde taal heeft als consequentie dat de student zich moet verdiepen in die taal, waarbij hij zich niet beperkt tot het onderwerp/verschijnsel van de werkgroep. Uiteindelijk moet iedere student over zijn voortgang rapporteren tijdens college. Hierdoor worden alle studenten blootgesteld aan kwesties die zich rond het onderwerp voordoen in allerlei talen van de wereld. Zo leren ze niet alleen meer van het onderwerp/verschijnsel, maar ook krijgen zij een goed beeld van de diversiteit die we aantreffen onder de talen van de wereld.
Onderwerpen die in de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest zijn, zijn onder andere: de syntaxis en semantiek van in-situ vragen, de syntaxis en semantiek van existentiële zinnen, de syntaxis en semantiek van indefiniete nomina, de syntaxis en semantiek van negatief-polaire uitdrukingen en zgn. “free choice items”.

Leerdoelen

  • Het verwerken van wetenschappelijke artikelen op gevorderd niveau.

  • Het definiëren van een onderzoeksonderwerp in de syntaxis-semantiek interface.

  • Het opzetten van een onderzoek over een vreemde taal en verslaglegging daarvan.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Presentaties en werkstuk.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Wordt op college bepaald.

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.

Contact

Bij de docent.