Studiegids

nl en

Werkgroep Klank en Klankstructuur

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Beschrijving

In deze werkgroep wordt een onderwerp uit de fonetiek of de fonologie aangepakt. Na een literatuurstudie werken studenten individueel of in groepjes het onderwerp uit tot een werkstuk, vaak gebaseerd op zelf te verzamelen experimentele gegevens.

Leerdoelen

Het verwerken van wetenschappelijke artikelen op gevorderd nivo, het definiëren van een onderzoeksonderwerp, en het opzetten en verslagleggen van dat onderzoek.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Werkstuk.

Literatuur

Artikelen, worden nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent.

Opmerkingen

Het overzicht wordt bij het eerste college uitgedeeld en besproken.