Studiegids

nl en

Semantiek 3

Vak
2011-2012

Toegangseisen

De vakken Semantiek 2 en Syntaxis moeten zijn behaald.

Beschrijving

De colleges Semantiek 1 en 2 behandelden de grondslagen en toepassingen van de formele, modelmatige semantiek. In dit college komt de vraag aan de orde, onder welke voorwaarden de betekenis van een zin berekenbaar is, en wat dat betekent voor de inrichting van de grammatica. Over betekenis doen we niet kinderachtig: De betekenis van een zin is de verzameling van alle semantische consequenties van die zin. Wil die verzameling berekenbaar zijn, moet de grammatica een hoop bouwstenen voor die betekenis aandragen. Tegelijk is deze omschrijving ook beperkend: niet alles wat wij met betekenis in verband kunnen brengen, is berekenbaar. Daarom gaat dit college in op de aard en de reikwijdte van de bijdrages van de syntaxis en het lexicon aan de semantiek. Met name aan de structuur van het lexicon worden hoge eisen gesteld. Meer in het bijzonder wordt gedemonstreerd dat syntaxis en semantiek weliswaar functioneel verbonden zijn maar verschillende algebraïsche structuren vertegenwoordigen, en dat het lexicon de bouwstenen van beide structuren moet leveren. Tegelijk proberen we te achterhalen wat de impact van berekenbaarheid van betekenis is voor de taal- en informatietechnologie. Zowel in taalkundig als in technologisch perspectief worden de problemen en de opties gedemonstreerd met een bestaande en werkende taalmachine. De inzet van formele semantiek voor ontleding en voor generatie van taal wordt onder de loep genomen. In het college passeren onder meer de lambadarekening, Turing machine, categoriale grammatica, automatentheorie, logische vorm en onderspecificatie, unificatie, presuppositie, entailment en algoritmiek.

Leerdoelen

De studenten verwerven inzicht in de mogelijkheden en de grenzen van de berekening van betekenis. De studenten zijn in staat te beoordelen of bepaalde semantische vraagstukken een computationeel model hebben en wat de rol van syntaxis en lexicon in zo’n model kan zijn.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

hoor/werkcollege.

Toetsing

schriftelijk open-boek tentamen.

Blackboard

Ja. Blackboard.

Literatuur

  • G. Chierchia & S. McConnell-Ginet. Meaning and Grammar. MIT Press. 2000 of later.

  • Artikelen en syllabi die op college bekend worden gemaakt cq. verspreid.

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis.

Contact

Bij de docent.