Studiegids

nl en

Linguistics 6: Introduction to English Semantics

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Linguistics 2 moet zijn behaald.

Beschrijving

Deze cursus behandelt de basisbeginselen van (vooral) de lexicale semantiek van het Engels. Onderwerpen die aan bod komen zijn ondermeer semantische gevolgen, polysemie, synonymie, presuppositie, modaliteit, en de relatie tussen semantiek en andere domeinen, zoals de psychologie en de filosofie.

Leerdoelen

De student maakt kennis met algemene semantische noties en past deze toe op het Engels.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar zijn via de website.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Toetsing

Schrijfopdracht tijdens de cursus (30%), afsluitend schriftelijk tentamen (70%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Patrick Griffiths. (2006). An Introduction to English Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.