Studiegids

nl en

Linguistics 5: The Phonology and Phonetics of English

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Een voldoende voor Taalkunde 1 en 4 of een vergelijkbare cursus.

Beschrijving

Deze cursus biedt een verdere verdieping van de stof die in Taalkunde 1 en Taalkunde 4 aan de orde is gekomen. Er wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de fonetiek en de fonologie van het Engels, en i.h.b. aan de interne structuur van spraakklanken. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van ‘allophonic descriptions’, van fonologische theorieën die gebruik maken van distinctieve kenmerken, en van theoretische begrippen als ‘autosegmentele spreiding’.

Leerdoelen

Studenten krijgen een beeld van de relatie tussen de fonetische eigenschappen van spraakklanken en de fonologische theorieën van de interpretatie hiervan.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar zijn via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (één uur per week)
Werkgroep (één uur per week)

Toetsing

Schrijfopdracht tijdens de cursus (30%), afsluitend schriftelijk tentamen (70%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Giegerich, H.J. (1992). English phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Studenten moeten ook de beschikking hebben over:

  • Collins, B.S. & I.M. Mees (1999). The phonetics of English and Dutch. Leiden: Brill, 4th edn.

  • Collins, B.S. & I.M. Mees (1998). Working with the phonetics of English and Dutch. Leiden: Brill, 4th edn.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: Mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.