Studiegids

nl en

Philology 5: Middle English Literature and Culture

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Een goede basiskennis van de Middelengelse taal en cultuur, zoals verworven in Filologie 1.

Beschrijving

Een overzicht van de Middelengelse literatuur (12e t/m 14e eeuw); kroniek, godsdienstig onderricht, ridderroman, lyrische poëzie, fabel, fabliau, allegorie, toneel. Alle teksten worden in het origineel gelezen, maar voorzien van kantglossen. Na korte hoorcollege-achtige inleidingen op de prille volkstalige literatuur geplaatst in culturele en historische context, volgen er vertalingen en interpretaties van de te lezen teksten op het werkcollege.

Leerdoelen

Vaardigheid verwerven in het vertalen van Middelengels in verschillende dialecten; interpretatie van representatieve teksten uit de diverse genres van middeleeuwse literatuur in hun cultureel-historische context; mondelinge discussie en geschreven analyse; ervaring met elementaire secundaire bronnen.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week

Toetsing

Twee essays tijdens de cursus waaruit ook bekendheid met de achtergrond moet blijken, en een schriftelijk tentamen dat uit een “ongeziene” vertaling bestaat; elk van deze onderdelen telt mee voor een derde van het eindcijfer.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Elaine Treharne, ed., Old and Middle English c. 890-c. 1400. An Anthology, 2nd edn (Oxford: Blackwell, 2004) or 3rd edition, (Oxford: Blackwell, 2010). (in your possession)

  • The Riverside Chaucer, ed. Larry D. Benson, Oxford University Press paperback, 1988. (in your possession)

  • The Norton Anthology of English Literature, 8th edition, 2006. volume I of Volume A. (in your possession)

  • N.H.G.E. Veldhoen & H. Aertsen, eds., Companion to Early Middle English Literature, Second enlarged edition, Amsterdam: V.U. University Press, 1995 of Third edition, 2009.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

De reader is hier in pdf-format te downloaden.