Studiegids

nl en

Language Acquisition 4: Professional Vocabulary in Use

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Language Acquisition 1 en 2.

Beschrijving

Language Acquisition 4 is de opvolger van Language Acquisition 3 en zet wederom aan tot het systematisch en thematisch toepassen van vocabulaire. Deze keer zijn de thema’s meer gericht op professioneel taalgebruik. De rol van studenten is tijdens deze cursus zeer actief; de docent neemt een achtergrondpositie in tijdens de colleges en geeft daarmee studenten de ruimte om vocabulaire te gebruiken en elkaar aan te zetten om hetzelfde te doen. Ze worden in eerste instantie beoordeeld op actieve woordenschat. Uitspraak en grammatica worden niet uitgebreid geoefend of gedoceerd, maar studenten worden toch geacht met de kennis tijdens het eerste jaar opgedaan deze twee gebieden verder te verbeteren. Dit aspect speelt dus ook mee in de becijfering. Presentatievaardigheden, ten slotte, spelen ook een rol in de beoordeling.

Leerdoelen

  • Bewustwording van eigen en andermans professioneel taalgebruik.

  • Activering van de passieve woordenschat die de student tijdens het eerste jaar heeft opgedaan.

  • Uitbreiding woordenschat.

  • Verbetering presentatievaardigheden.

  • Verdere verbetering van uitspraak en grammatica.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar zijn via de website

Onderwijsvorm

Één uur werkcollege per week.

Toetsing

  • participatie (20%)

  • interviews (40%)

  • examen (40%)

Voor elk van deze onderdelen dient minimaal een 5 te worden behaald.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gebracht van specifieke informatie omtrent onderdelen van de cursus.

Literatuur

Pauwels, Paul et al. Working Word At Work. Deurne: Wolters Plantyn, 2004.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.