Studiegids

nl en

Linguistics 4: The Phonology of English

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Een voldoende voor Taalkunde 1 (Propedeuse) of een vergelijkbare cursus.

Beschrijving

Deze cursus biedt een introductie aan tot de fonologie van het Moderne Engels, i.h.b. met betrekking tot de suprasegmentele fonologie. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de syllabe- en voetstructuur van het Engels, klemtoon en ritme.

Leerdoelen

Studenten maken kennis met de fonologie van het Modern Engels, en met theoretische anlayses van de suprasegmentele structuur ervan.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar zijn via de website.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege (één uur per week)

  • Werkgroep (één uur per week)

Toetsing

Twee in-term toetsen (20%), schriftelijk tentamen (80%); is het gemiddelde cijfer voor de in-term toetsen lager dan het tentamencijfer, dan telt het tentamencijfer voor 100%.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Giegerich, Heinz (1992). English Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Studenten moeten de beschikking hebben over:

  • Collins, B.S. & I.M. Mees (1999). The phonetics of English and Dutch. Leiden: Brill, 4th edn.

  • Collins, B.S. & I.M. Mees (1998). Working with the phonetics of English and Dutch. Leiden: Brill, 4th edn.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.