Studiegids

nl en

Language Acquisition 3: Academic Vocabulary in Use

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Language Acquisition 1 en 2 moeten zijn behaald.

Beschrijving

In hun toekomstige positie zullen studenten een breed scala aan academische en andere professionele woorden moeten gebruiken. In LA3 wordt specifiek gewerkt aan de uitbreiding van je academisch lexicon. Gedurende de werkgroepen oefenen studenten om de juiste woorden op de juiste momenten te gebruiken en niet te vervallen in algemeenheden en niet-specifiek taalgebruik. Studenten bereiden wekelijks enkele hoofdstukken voor uit het werkboek. Tijdens de werkgroepen krijgen studenten de kans om hun kennis aan elkaar te presenteren. Studenten bereiden bijvoorbeeld een presentatie voor over de lexicografische of culturele achtergrond van een woord, of ze bespreken een wetenschappelijk fenomeen. Ze betrekken het publiek bij deze presentaties. Verder worden er twee interviews (tussen studenten) opgenomen tijdens de werkgroepen. Aan het eind van de cursus wordt de vocabulaire uit het boek getest in een schriftelijk tentamen.

Leerdoelen

  • uitbreiden van actieve en passieve academische vocabulaire

  • het kunnen uitleggen van complexe zaken

  • bewustzijn creëren omtrent eigen en andermans gebruik van academisch vocabulaire

  • het oefenen en spelenderwijs verbeteren van uitspraak en grammatica

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar zijn via de website.

Onderwijsvorm

Één uur werkcollege per week.

Toetsing

  • participatie (20%)

  • interviews (40%)

  • tentamen (40%)

Voor elk van deze onderdelen dient minimaal een 5 te worden behaald.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gebracht van specifieke informatie omtrent onderdelen van de cursus.

Literatuur

Michael McCarthy & Felicity O’Dell (laatste editie) Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.