Studiegids

nl en

Language Acquisition 2: From Ash to Affricate

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

  1. Uitspraak. De cursus heeft tot doel door middel van oefening de uitspraak van studenten van Engelse klanken te verbeteren. Natuurlijk is het analyseren en oefenen van afzonderlijke klanken niet zaligmakend. Daarom zal er in deze cursus ook aandacht besteed worden aan woorden die vaak verkeerd uitgesproken worden, en ligt in de tweede helft van de cursus de nadruk op suprasegmentele aspecten, zoals intonatie en klemtoon.
    1. Varianten van het Engels. Omdat de werkgroepen in het talenpracticum gericht zijn op het verwerven van een uitspraak die zoveel mogelijk de standaardvariant van het Verenigd Koninkrijk (Received Pronunciation) of de Verenigde Staten (General American) benadert, zouden studenten kunnen denken dat deze varianten de enige aanvaardbare gesproken varianten van het Engels zijn. Dat is niet zo. In dit deel van de cursus zult u, deels via zelfstudie, deels in mini-tutorials, kennismaken met de belangrijkste dialecten en sociolecten van het Engels. Hoe zijn deze ontstaan, wat is hun huidige status, en aan welke uitspraakkenmerken kun je ze herkennen?

Leerdoelen

  • beheersing van de uitspraak van het Brits of Amerikaans Engels – zowel klinkers/medeklinkers als intonatie – waarbij natuurlijkheid en verstaanbaarheid de belangrijkste criteria zijn

  • kunnen identificeren en beschrijven van problemen in de uitspraak van anderen

  • bewust zijn van de connotaties van bepaalde manieren van het uitspreken van klanken en van intonatiepatronen

  • kunnen identificeren en beschrijven van de uitspraak van varianten van het Engels

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website of via roosters

Onderwijsvorm

Twee uur werkgroep per week in het talenlaboratorium.

Toetsing

  • huiswerk: 20%

  • tentamen: 40%

  • uitspraak-/luistertest: 40%

Het cijfer voor elk van bovenstaande onderdelen dient minimaal 5 te zijn.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Reader Language Acquisition 2: From Ash to Affricate.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: Mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.