Studiegids

nl en

Linguistics 2: The Syntax of English

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus is een introductie tot de syntaxis van het Modern Engels. Er wordt aandacht besteed aan de indeling van woorden in syntactische categorieën, aan de combinatie van woorden tot woordgroepen en aan de combinatie van woordgroepen tot zinnen. Ook zal aandacht worden besteed aan de functie van woorden en woordgroepen in de zin en aan de complementstructuur van werkwoorden.

Leerdoelen

  • Studenten hebben inzicht in de grammaticale structuur van het Modern Engels .

  • Studenten kennen enkele methodes van taalkundige analyse.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar via de website

Onderwijsvorm

  • Twee hoorcolleges van één uur per week

  • Eén werkgroep van twee uur per week

Toetsing

Drie in-term toetsen (30%), schriftelijk tentamen (70%); is het gemiddelde cijfer voor de in-term toetsen lager dan het tentamencijfer, dan telt het tentamencijfer voor 100%.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus. Zie Blackboard

Literatuur

  • N. Burton-Roberts (2011), Analysing sentences: An introduction
    to English syntax
    , 3rd edn. Harlow Pearson.

  • D. Crystal (1995), Cambridge encyclopedia of the English language, Cambridge: C.U.P. (2nd edition 2003).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.