Studiegids

nl en

Literature 2: English Literature, ca. 1550-1700

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus vormt een inleiding tot de rijkste periode die de Engelse letterkunde heeft gekend, een periode die bovendien aan de wortel staat van de moderne tijd, en daarmee ook cultureel-historisch belangwekkend is. De studenten zullen kennismaken met een breed scala van toneelteksten, poëzie en proza. We zullen zowel aandacht besteed aan vormkenmerken en taalgebruik van deze teksten als aan de culturele, politieke en historische contexten waar zij door werden gevormd, en die zij op hun beurt ook zelf beïnvloedden.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus hebben studenten basiskennis verworven van de Engelse letterkunde uit de vroegmoderne tijd. Ze zijn in staat om vorm en taalgebruik van de literaire teksten uit deze periode te analyseren, en kunnen de teksten plaatsen in hun culturele context. Ook hebben zij hun academische schrijfvaardigheid verder ontwikkeld.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar via de website

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week.

Toetsing

Essay van 1200 woorden (30%), schriftelijk tentamen (70%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus. Zie Blackboard

Literatuur

  • Norton Anthology of English Literature, 8th edition, vol. 1 or vols. B and C.

  • William Shakespeare, The Tempest (Oxford edition, ed. Stephen Orgel).

  • William Shakespeare, Othello (Oxford edition, ed. Michael Neill).

  • Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms (Longman).

  • De reader is hier te downloaden.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.