Studiegids

nl en

Language Acquisition 1: From Scratch to Script

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze inleidende cursus schrijfvaardigheid heeft tot doel studenten vertrouwd te maken met de grammaticale en stilistische kenmerken van formele geschreven teksten in het Engels. Onderwerpen die aan bod komen zijn: formele stijl, cohesie, het schrijven van doeltreffende inleidingen en conclusies, het werken met naslagwerken en het weergeven van bronnen. Daarnaast behandelen de hoorcolleges die grammaticale verschijnselen die studenten nodig hebben om zich nauwkeurig uit te drukken. De deelnemers bereiden thuis schrijfopdrachten voor, die vervolgens in de werkgroepen worden besproken. Verder leveren zij zowel op papier als digitaal twee schrijfopdrachten in, die van commentaar voorzien en beoordeeld worden.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus:

  • hebben studenten kennis van en inzicht in de grammaticale en stilistische kenmerken van formele teksten en beschikken zij over de geëigende terminologie om deze kenmerken te beschrijven;

  • kunnen studenten korte academische essays schrijven in grammaticaal en stilistisch correct Engels.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website of via roosters

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met multiple-choicevragen over de grammatica, spelling en interpunctie, en stilistiek behandeld in Kolln en in de hoorcolleges (50%).

  • Gemiddelde cijfer van twee korte schrijfopdrachten (50%).

Indien het eindcijfer voor één van de bovenstaande twee onderdelen lager is dan 5.0, kan dit onderdeel niet gecompenseerd worden, en moet de student het onvoldoende onderdeel herkansen.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

  • Davidson, G. (Ed.) Roget’s thesaurus of English words and phrases. Londen: Penguin. [Meest recente druk]

  • From Scratch to Script: Texts and assignments Language Acquisition 1, Reader.

  • Kolln, M.J. & Gray L.S. (2010) Rhetorical grammar: International edition. Upper Saddle River: Pearson Education.

  • Longman Dictionary of Contemporary English, Harlow: Pearson Education. [Meest recente druk].

  • McIntosh, C. Francis, B. & Poole, R. Oxford collocations dictionary: For students of English. Oxford: Oxford University Press. [Meest recente druk].

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.